Vodstvo

Upravljanje Tvrtkom kao dioničkim društvom organizacijski je ustrojeno kroz:

  • Upravu 
  • Nadzorni odbor 
  • Glavnu skupštinu

Od privatizacije Tvrtke 1993. godine u suvlasništvu je dioničara, većinom zaposlenika, bez većinskog vlasnika.