Opći podaci

Opći podaci

Radnik d.d. poslovnu djelatnosti distribucije i opskrbe plina započeo je 1970. godine kada je počela izgradnja plinske distributivne mreže grada Križevci. Širenje ove djelatnosti nastavljeno je 1976. godine izgradnjom plinske mreže na području Općine Sv.I.Žabno, te 1992. godine za naselje Cirkvena i gravitirajuća mjesta.

Stupanjem na snagu novog Zakona o tržištu plina 2008. godine energetska djelatnost distribucije plina izdvaja se u zasebno trgovačko društvo Radnik Plin d.o.o., dok tvrtka Radnik d.d. nastavlja obavljati energetsku djelatnost opskrbe plinom.

Energetsku djelatnost opskrbe plinom društvo obavlja za 4.000 kupaca, od čega se 3.600 odnosi na opskrbu kućanstva, a 400 na kupce iz kategorije poduzetništvo.