Cijena plina za građane

Cijena plina za građane

Datum: 02.01.2019.

Obavijest o promjeni cijene za javnu opskrbu plinom  - kućanstva

Sukladno odluci o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019. godine, te za razdoblje od 01.siječnja do 31. ožujka 2020 (NN 15/2019) tarifne stavke za javnu uslugu opskrbe plinom iznose kako slijedi:

Tarifni model TM1 TM2 TM3 TM4 TM5
Godišnja potrošnja 0-5.000 5.000-25.000 25.000 - 50.000 50.000 - 100.000 100.000 - 1.000.000
Nabava plina 0,1985
Naknada za distribuciju plina 0,0665 0,0578 0,0491 0,0491 0,0480
Opskrbna marža 0,0097
Prodajna cijena 0,2747 0,2660 0,2573 0,2573 0,2562
PDV 25% 0,0687 0,0665 0,0643 0,0643 0,0641
Ukupna prodajna cijena (kn/kWh) 0,3434 0,3325 0,3216 0,3216 0,3203
Fiksna mjesečna naknada DIS [kn] 13,00 13,00 23,00 33,00 43,00
Fiksna mjesečna naknada OPS [kn] 1,00 1,00 2,00 3,00 4,00
Fiksna mjesečna naknada 14,00 14,00 25,00 36,00 47,00
PDV 25% 3,50 3,50 6,25 9,0 11,75
Ukupno mjesečna fiksna naknada 17,50 17,50 31,25 45,00 58,75

 

 Sukladno odluci o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018. godine (NN 127/17), te za razdoblje od 01.siječnja do 31. ožujka 2019. iznose kako slijedi:

Pregled strukture cijene plina za kućanstvo od 01.01.2019.
Tarifni model TM1 TM2 TM3 TM4 TM5
Godišnja potrošnja 0-5.000 5.000-25.000 25.000 - 50.000 50.000 - 100.000 100.000 - 1.000.000
Nabava plina 0,1809
Naknada za distribuciju plina 0,0665 0,0578 0,0491 0,0491 0,0480
Opskrbna marža 0,0097
Prodajna cijena 0,2571 0,2484 0,2397 0,2397 0,2386
PDV 25% 0,0643 0,0621 0,0599 0,0599 0,0596
Ukupna prodajna cijena (kn/kWh) 0,3214 0,3105 0,2996 0,2996 0,2983
Fiksna mjesečna naknada DIS [kn] 13,00 13,00 23,00 33,00 43,00
Fiksna mjesečna naknada OPS [kn] 1,00 1,00 2,00 3,00 4,00
Fiksna mjesečna naknada 14,00 14,00 25,00 36,00 47,00
PDV 25% 3,50 3,50 6,25 9,0 11,75
Ukupno mjesečna fiksna naknada 17,50 17,50 31,25 45,00 58,75

Pregled strukture cijene plina za kućanstvo od 01.01.2019
dana 01.01.2019. stupile su na snagu odredbe Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (NN 158/13 i 2/14), sukladno kojima se mijenja cijena plina. Sukladno Metodologiji, tarifni model u kojeg Vi spadate se određuje prema godišnjoj potrošnji plina u 2013.-oj godini u kWh zasebno za svako potrošno mjesto. Sukladno tarifnom modelu primjenjuje se pripadajuća cijena Tarifne stavke 1 (cijena kWh energije plina) i cijena Tarifne stavke 2 (fiksna mjesečna naknada).