Kamen/Kalcifikat

Kamen i Kalcifikat

naslov kalcifikat

Kamenolom Vojnovec

KAMEN

Red. br. NAZIV PROIZVODA Jed. mj. ZAPREMINSKA
TEŽINA (cca t/m3)
1. Agregat 0 - 4 mm t 1,50
2. Agregat 4 - 8 mm t 1,40
3. Agregat 8 - 16 mm t 1,40
4. Agregat 16 - 32 mm t 1,40
5. Agregat 32 - 60 mm t 1,46
6. Agregat 4 - 32 mm t 1,40
7. Mješavina 0 - 8 mm t 1,50
8. Mješavina 0 - 16 mm t 1,50
9. Mješavina 0 - 32 mm t 1,50
10. Mješavina 0 - 32 mm II Klasa t 1,51
11. Mješavina 0 - 60 mm t 1,50
12. Mješavina 0 - 60 mm II klasa t 1,50
13. Tucanik 80 - 140 mm t 1,45
14. Lomljeni kamen 120 - 140 mm t 1,45
15. Rovni kamen plavi 0-400 mm t 1,50
16. Rovni kamen bijeli 0-400 mm t 1,50
17. Mješavina 0-67 mm II klasa t 1,62

 

 

KALCIFIKAT

PRIRODNI KAMENI MATERIJAL ZA NEUTRALIZACIJU KISELOSTI TLA

KALCIFIKAT je prirodni kameni materijal i kao izvor kalcija koristi se za povećanje plodnosti kod kiselih tla. Povećava prinos kultura, zadržava vlagu u tlu, povećava rahlost i smanjuje kiselost tla. Ekološki je prihvatljiv za konvencionalnu i organsku poljoprivredu.

PRIMJENA: kod ratarskih i povrtlarskih kultura, u vinogradarstvu i voćarstvu, na pašnjacima i livadama.

NAČIN PRIMJENE: ručno i strojno, odvojeno od unosa u tlo organskih i mineralnih gnojiva.

VRIJEME PRIMJENE: Prije primjene obvezno je izraditi analizu tla od ovlaštene institucije i savjetovati se sa stručnjacima, kako bi se odredila količina unosa kalcija i vrijeme unosa, zavisno od kulture.

PREPORUČENE KOLIČINE (zavisno od vrste kulture i analize tla): 

  PJESKOVITO TLO ILOVASTO TLO GLINOVITO TLO
Jako kiselo tlo (pH<4,5) 3-6 tona/ha 6-11 tona/ha 11-17 tona/ha
Kiselo tlo (pH 4,5-5,5) 2-4 tona/ha 4-7 tona/ha 7-11 tona/ha


OPCIJE PAKIRANJA

Red. br. NAZIV PROIZVODA
1. Kalcifikat 0-2 mm (vreća 25 kg)
2. Kalcifikat 0-2 mm (vreća 800 kg)
3. Kalcifikat 0-2 mm - rinfuza


UVJETI PRODAJE:

1. Cijene su FCO Kamenolom Vojnovec, osim Kalcifikata u vreći FCO Križevci, utovareno u vozilo kupca.
2. Proizvodi su atestirani sukladno zakonu na materijale za uporabu u građevinarstvu i cestogradnji.
3. Kalcifikat je ispitan prema normi HRN-ISO 7851 i razvrstan kao anorganski poboljšivač tla.
4. U slučaju većih količina cijene se posebno ugovaraju.
5. Za sve ostalo primjenjuju se Opći uvjeti prodaje.

Kontakt

KAMENOLOM
Adresa:     Vojnovec bb
      48269 Kalnik
Voditelj:     Renato Nemec
Mobitel:     098/359-872
Telefon:     (048)/716-492
Fax:     (048)/716-492
E-mail:     Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
KAMENOLOM VOJNOVEC
Operater:     Đurđa Jačmenjak
Mobitel:     099/3132-325
Telefon:     (048)/855-341
Fax:     (048)/855-341
KOMERCIJALA
Prodaja:     Dean Guček
Mobitel:     099/2117-529
Telefon:     (048)/279-349
Fax:     (048)/279-355
E-mail:     Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.