Reference

Reference

Preuzmite referentnu listu kao PDF

GRAĐEVINE U ZEMLJI

Legenda:   c=u cijelosti; g=građ.; go=građ.-obrtnički;

                 gm=građ.-montaž.; r=rekonstukcija; i=inženjering;

                         o=oplate; z=zidarski r.; b=betonski r.;

                 m=metalogradnja          

Poljoprivredne i industrijske građevine

Naziv građevine i mjesto
God. – rad
1948. - 1960.
Tvornica vapna Vratno (nedovršena), Kalnik
1948. / g
Građevine u poljoprivrednom tehnikumu, Križevci
1950. / c
JAVOR, proizvodna hala, Grdenićeva ul., Križevci
1956. / c
Centar za umjetno osjemenjivanje, staje za rasplodne bikove, Križevci
1957. / c
PK , svinjogojska farma, Križevci
1959. / c
Više građevina vojnih namjena
1960./89. / c
1961. - 1970.
ČELIK, kompleks tvornice Križevci, trobrodna lučna hala, skladišta itd.
1962. / c
Trafostanica 35/10 kV, Vrbovec
1963. / go
ČELIK, upravna zgrade tvornice, Križevci
1964. / c
Skladište voća i povrća, Križevci
1964. / c
Trafostanica 35/10 kV, Štefanje
1965. / c
MLINAR, kompleks industrijske pekare, Zagreb
1966. / c
Trafostanica 35/10 kV, Koprivnica
1967. / go
Trafostanica 35/10 kV, Križevci
1967. / c
Trafostanica, Bjelovar
1968. / go
MIK Križevci, hladnjača mesne industrije, Križevci
1968. / c+i
RADNIK, mikroplinara (rezervoari 55 m3, isparivačka stanica), Križevci
1968. / gm
RADNIK, kompleks Ciglane sa sušarama, Križevci
1969. / c
Trafostanica Bjelovar, 30/10 kV, Bjelovar
1969. / c
PRIGORKA, ciglana (rotaciona peć), Sesvete
1969. / g
MLINAR, sušara i silosi za žito, Križevci
1969. / c
ČELIK, hala stolarskih radova, Križevci
1970. / c
1971. - 1980.
Ciglana Podrute, Podrute
1971. / c
ČAZMATRANS, pogon i radione, Križevci
1971. / c
ČELIK, konstrukcioni biro i restoran, Križevci
1971. / c
Centar za deferiraciju, Virovitica
1971. / c
RADNIK, tvornica polimramornih ploča, Vojakovački Kloštar
1971. / c
Centar za reprodukciju,veter. amb., rekonstruk. i nova izgradnja, Križevci I f.
1973. / c
ČELIK, kompleks tvornice, centralna proizvodna hala, Križevci                
1974. / c
DERBY, tvornica obuće, Križevci
1974. / c
JAVOR, kompleks tvornice namještaja, Križevci
1975. / c
ČELIK, institut za transport, Križevci
1975. / c
Centar za umjetno osjemenjivanje, nerastarnici, Potočka ulica, Križevci
1975. / c
MLINAR, kompleks industrijske pekare, Križevci
1977. / c
INA NAFTAPLIN, kompleks Centralne plinske stanice CPS Molve I,   Molve
1977. / go
ŽTP (HŽ), hala i plato, Koprivnica
1977. / c
RADNIK, skladište i punionica plinskih boca, Plinara, Križevci
1978. / gm
INA, Mikrotoplana, Zagreb
1978. / c
ČELIK, pogon viličara i ličiona, Gornja Rijeka
1979. / c
ČELIK, hala za rezanje i krojenje lima, Križevci
1979. / c
Trafostanica 110/35/10 kV, Jarun, Zagreb
1980. / c
1981. - 1990.
PLASTOR, industrijski kompleks za obradu plastike, Križevci
1981. / c
ČELIK, ulazna porta i proširenje konstrukcionog biroa, Križevci
1981. / c
TISKARA, proizvodna hala, Križevci
1981. / c
INA NAFTAPLIN, mikroplinara, Prečko, Zagreb
1981. / c
Trafostanica 110/35/10 kV, Križevci
1981. / c
RADNIK, hala armiračnice, Križevci
1981. / c
RADNIK, hala zanatskog pogona, Križevci
1981. / c
INA NAFTAPLIN, MRS (mjerno redukciona stanica), Zabok
1981. / c
INA NAFTAPLIN, MRS, Novi Marof
1981. / c
INA PLIN, punionica plina, Radnička cesta, Zagreb
1981. / c
INA NAFTAPLIN, MRS, Požega
1982. / c
INA NAFTAPLIN, MRS, Kumrovec
1982. / c
INA NAFTAPLIN, MRS, Konjščina
1982. / c
METALAC, proizvodna hala, Ivanec
1982. / c
ČELIK, hala lakirnice u tvorničkom kompleksu, Križevci
1982. / c
PPK ZAGREB, hladnjača za voće i povrće, Opuzen
1982. / c+i
RADNIK, betonare i laboratorij za ispitivanje betona, Križevci
1982. / c
ČELIK, vulkanizerska radionica, Križevci
1983. / c
RADNIK, upravna i pogonska zgrada Distribucije plina, Križevci
1983. / r
Adaptacija staja za goveda i konje, Hrsovo
1983. / c
RADNIK, mehanička radionica, Križevci
1983. / c
KRIŽEVČANKA, kompleks farme za tov junadi, kap. 5.650 grla, Trema
1983. / c
RADNIK, nastamba za djelatnike, Križevci
1983. / c
INA NAFTAPLIN, MRS, Straža
1983. / c
PPK ZAGREB, hladnjača za voće i povrće, Kupinečki Kraljevac
1984. / c+i
PIK Vrbovec, hladnjača mesne industrije I., Vrbovec
1984. / c+i
Tvornica odašiljača (RIZ), proizvodna hala, Božidarevićeva ul., Zagreb
1985. / c
PPK ZAGREB, hladnjača za voće i povrće, Ogulin
1985. / c+i
PIK VRBOVEC, hladnjača mesne industrije II., Vrbovec
1985. / c+i
INA NAFTAPLIN, MRS, Oroslavje
1985. / gm
INA NAFTAPLIN, MRS, Tuheljske Toplice
1985. / c
ČELIK, servisna radionica, Križevci
1985. / c
INA NAFTAPLIN, pogonska zgrada Mišulinovac, Bjelovar
1985. / c
CHROMOS, bazeni i hale kemijske industrije, Zagreb
1985. / c
ALMERIA, tvornica kože, Sesv. Kraljevac, I faza, proizvodna hala i uprava
1985. / c
PPK ZAGREB, hladnjača za voće i povrće, Bjelovar
1986. / c+i
INA NAFTAPLIN, CPS, Hampovica, Bjelovar
1986. / c
Krovište na centru za umjetno osjemenjivanje u Križevcima
1986. / c
MLINAR Zagreb, radovi na kompleksu pekare - dogradnja
1986. / g
ZAGREB, Tvornica dječje obuće, Sv.Ivan Žabno
1986. / c
ALMERIA, tvornica kože, Sesvetski Kraljevac, II faza, proizvodna hala
1986. / c
KRIŽEVČANKA, hladnjača mesne industrije, Križevci
1986. / c+i
Skladište pića, Labin
1986. / c
Vodosprema, Crikvenica
1987. / o,z,b
RADNIK, postrojenja kamenoloma, Vojnovec
1987. / c
RADNIK, punionica cementa s uvrećavanjem, Križevci
1987. / c
INA NAFTAPLIN, kompleks CPS MOLVE II, Molve
1987. / go
Specijalne građevine za ispitivanje u Brodarskom Institutu, Zagreb
1988. / c
INA NAFTAPLIN, Mikroplinara, Prečko
1988. / go
INA NAFTAPLIN, CPS, Gola
1988. / c
INA NAFTAPLIN, CPS, Hampovica
1988. / c
INA NAFTAPLIN, MRS, Klanjec
1988. / c
KRIŽEVČANKA, klaonica mesne industrije, Križevci
1988. / c+i
INA ,NAFTAPLIN, rekonstrukcija upravne zgrade , Bjelovar
1988. / r
INA NAFTAPLIN, MRS, Slavonski Brod
1989. / c
INA OKI, hala i postrojenje, Žitnjak, Zagreb
1989. / c
INA NAFTAPLIN MRS Varaždin II, Varaždin
1989. / c
Centar za zaštitu od požara, Križevci
1989. / g
RADNIK, kompleks Ciglane+ tunelska peć, Križevci
1989. / c
ZELINKA, tvornica odjeće, Križevci
1989. / c
INA NAFTAPLIN, MRS, Bedekovčina
1989. / c
JAVOR, sušara za drvo, Križevci
1989. / c
JAVOR, dogradnja proizvodne hale, Križevci
1989. / c
EL-TE , (elektroindustrija), proizvodna hala, Križevci
1990. / c
FIDOS , (metalna industrija), proizvodna hala, Križevci
1990. / c
MLINAR, Industrijska pekara, dogradnja, Zagreb
1990. / c
ČELIK, hala pjeskarnice, Križevci
1990. / c
1991. - 2000.
ARENA, pilana i tvornica parketa, Vojakovački Kloštar, Križevci
1991. / go
PSC (prodajni centar), hala, Križevci
1992. / c
KUŠEC, benzinska postaja, Križevci
1993. / c
P.C. FERENČAK, skladište, Križevci
1993. / g
INA NAFTAPLIN, MRS, Ladinec
1993. / gm
APATOVAČKA KISELICA, objekti punionice mineralne vode, Apatovac
1993. / go
PS Šoderica kod Koprivnice
1993. / c
RADNIK , glavno skladište i učenički praktikum, Križevci
1993. / c,r
HAK, Auto-moto klub, Križevci,
1993. / go
KTC, sanacija krovišta, Križevci
1993. / go
RADNIK, Ciglana, adaptacija, Križevci
1993. / c
RADNIK, Betonara i zanatski pogon- rekonstrukcije, Križevci
1993. / c
Centar za reprodukciju domaćih životinja I. f., Križevačka Poljana, Križevci
1993. / go
PIK VRBOVEC, Centar za razvoj i procesnu kontrolu, Vrbovec
1994. / g
AMMI, tvornica drvne industrije, Dropkovec, Križevci
1994. / c
ARENA, tvornica parketa, Vojakovački Kloštar, Križevci
1994. / c
VELTOM, distributivno skladište, Križevci
1994. / c
KOVAČEVIĆ, skladišna hala, Križevci
1994. / g
DUŠAK, proizvodna hala, Križevci
1994. / go
FIDOS, (metalna industrija), upravna zgrada
1994. / c
HRTV, hala, Zagreb
1995. / go
RADNIK – INA NAFTAPLIN, auto punionica plina, Križevci
1996. / gm
INA NAFTAPLIN, MRS, Sveti Ivan Žabno
1997. / gm
HEP, trafostanica 110/35/10 kV, Ludbreg
1998. / c
Tvornica za preradu žitarica, Lupoglav
1998. / c
Staje i hale, kompleksa u Štakorovcu
1998. / go
Tvornica METALAC u Ivancu
1998. / c
Trafostanica 110/35/10 kV, Ludbreg
1998. / c
PODRAVKA, tvornica VEGETE, Koprivnica
1998. / c
2001. - 2010.
AMD Križevci, sjedište društva i automehaničarska radionica, Križevci
2004. / c
BELUPO, kontrola i osiguranje kakvoće,centralni laboratorij, Koprivnica
2005. / c
Tvornica „Gornjih dijelova obuće“ (1000 m2), Križevci
2006. / c
Tvornica dječje hrane „Podravka“ (10900 m2), Koprivnica
2007. / c
Regalno skladište sa hladnjačama (4500 m2), Dugopolje
2008. / c
Izgradnja silosa za cement 20.000t, Našice
2008. / c
AB baterije silosa cementa, Našice
2009. / c
Izgradnja silosa za žito 10.000t, Platičevo, Srbija
2009. / c
2010. – 2015.
Izgradnja silosa klinkera 70.000 t, Kakanj, BIH
2010. / c
Distributivni centar za voće i povrće, Velika Gorica
2012. / c
Adaptacija pogona čajeva Franck, Zagreb
2015 / r
Zgrada kvalitete – temeljna konstrukcija, Pliva, Savski Marof (1350 m2)
2015 / c
Dogradnja API pogona SM2, Pliva, Savski Marof (10460 m2)
2015 / c

Stambene građevine

Naziv građevine i mjesto
God. – rad
1948. - 1960.
Izgradnja većeg broja ( ca 80) priv. obiteljskih kuća ROH-BAU i sl., Križevci
1948./98. / c
Stambena zgrada u Preradovićevoj 9, Križevci
1952. / c
Stambena zgrada i radiona stolarije Martinčić, Križevci
1952. / o,z,b
Stambena zgrada, Svetokriška ul. 5, Križevci
1957. / c
MLINAR, stambena zgrada (ul. branitelja Hrvatske 3), Križevci
1958. / c
MLINAR, stambena zgrada, (ul.branitelja Hrvatske 5), Križevci
1959. / c
Stambena zgrada, Tomislavova ul. 7, Križevci
1959. / c
Stambena zgrada, Tomislavova ul. 5, Križevci
1959. / c
Stambena zgrada, Tomislavova ul. 17, Križevci
1960. / c
1961. - 1970.
Stambeno-poslovna zgrada, Baltićeva 4, Križevci
1961. / c
Stambena zgrada P1, Tomislavova ul. 11, Križevci
1962. / c
Stambena zgrada, Koprivnica
1963. / c
Radovi na izgradnji potresom srušenog SKOPLJA (više stamb. zgrada)
1963. / g
Stambena zgrada, NEBODER, Zrinskog 2/1, Križevci
1964. / c
Stambene zgrade, Pazin
1964. / g
ČELIK, stambena zgrada ul. I.Z.Dijankovečkog, Križevci
1965. / c
Stambena zgrada, Tomislavova ul. 32, Križevci
1965. / c
Stambena zgrada, Tomislavova ul. 33, Križevci
1966. / c
Stambena zgrada, Tomislavova ul. 3, Križevci
1967. / c
Stambeno-poslovna zgrada (robna kuća), Čazma
1967. / c
Stambena zgrada, Štefanje
1967. / c
Stambeno-poslovna zgrada, ANEX, Tomislavova 1, Križevci
1967. / c
Stambeno-poslovna zgrada, KUBUS, Tomislavova 1, Križevci
1967. / c
Stambena zgrada K-1,M.Gupca 28, Križevci
1967. / c+i
Stambeni niz (4 ), Ratarna 5, Križevci
1967. / c+i
Adaptacija stambene vile u 3 stana za Poljoprivrednu školu Križevci
1967. / go
Stambena zgrada (u kompleksu) kod autob. i želj. kolodvora, Koprivnica
1968. / c
Stambena zgrada za umirovljenike, J.Buturca 3, Križevci
1968. / c
Stambena zgrada P+10 , Božidarevićeva 9, Zagreb
1968. / c
1971. - 1980.
Obiteljska kuća Kuzel, Njivice, Krk
1971. / c
Stambena zgrada S-20, Tomislavova ul. 5, Križevci
1972. / c
Stambena zgrada P+10, Božidarevićeva 7, Zagreb
1973. / c
Stambena zgrada, S-30, S.Rubido 1, Križevci
1973. / c
Stambena zgrada, Sesvete
1973. / c
Stambena zgrada, S-30/1, S.Rubido 3, Križevci
1975. / c
Stambena zgrada za umirovljenike,J.Buturca 1, Križevci
1975. / c
Stambena zgrada, BU-8,   Radićeva ul.1, Križevci
1975. / c
Stambena zgrada, BU-8a, Radićeva ul.5, Križevci
1975. / c
Stambena zgrada, BU-8/1, Radićeva ul.3, Križevci
1975. / c
Stambena zgrada, RA-1,   Radićeva ul.7, Križevci
1976. / c
Stambeno-poslovna zgrada MG 4-6, M.Gupca 32, Križevci
1978. / c+i
Stambena zgrada u Petrovoj ul .16, Zagreb
1978. / c
1981. - 1990.
Stambeno naselje obitelj. kuća, K. Heruca, A.Mihanovića, 50 kuća, Križevci
1981. / c+i
Stambena zgrada u Mandrovićevoj ul, Zagreb
1981. / c
Nadogradnja stambenog potkrovlja zgrade S-30, S.Rubido 1, Križevci
1981. / c+i
Stambeno naselje, kuće u nizu u Zaprešiću
1982. / c
Nadogradnja stambenog potkrovlja zgrade S-30/1, S.Rubido 3, Križevci
1982. / c+i
Stambena zgrada u Hercegovačkoj ul., Zagreb
1982. / c
Nadogradnja stambenog potkrovlja zgrade P-1,Tomislavova 11, Križevci
1982. / c+i
Stambena zgrada Opatovina 45, Zagreb
1983. / c
Stambena zgrada u Krajiškoj ul., Zagreb
1983. / c
Stambena zgrada u S.Radića 19, Križevci
1983. / c
Stambene obiteljske kuće u nizu, S.Radića 23-29 (4), Križevci
1984. / go
Stambena zgrada MG 7-9, M.Gupca 34, Križevci
1984. / c+i
Stambeno-poslovna zgrada I.Z.Dijankovečkog 4, Križevci
1984. / c+i
Stambeno-poslovna zgrada Baltićeva 1, Križevci
1984. / c+i
Stambena zgrada P+11, Sigečica, Zagreb
1984. / c
Stambeni kompleks V1-V2, Vrhovac, Zatišje, Zagreb
1984. / c
Stambena zgrada u Ožegovićevoj ul., Zagreb
1985. / c
Stambeno naselje KIJAC za DINU, Omišalj, Krk
1986./ g
Stambeno-poslovna zgrada Baltićeva ul. 2, Križevci
1986. / c+i
Stambena zgrada u Vodovodnoj ul., Zagreb
1986. / c
Garaže uz stambeni kompleks Vrhovac - Zatišje, Zagreb
1987. / c
Stambeno-poslovna zgrada P+9, TIPOGRAF, Rijeka
1987. / g
Stambeno-poslovna zgrada D+E/III, P+10 , P.Miškine 98, Zagreb
1987. / c
Stambena zgrada u Slovenskoj 12, Zagreb
1987. / c
Krovište na stambenoj zgradi RA-1, Radićeva ul. 7, Križevci
1987. / c
Krovište, fasada na stambenoj zgradi u Svetokriškoj ul. 5, Križevci
1987. / c
Stambeno-poslovna zgrada Ilica 200 A, Zagreb
1988. / c
Stambeno-poslovna zgrada Sv. Duh, P+4+p, Zagreb
1988. / c
Stambena zgrada Borovje 45, Zagreb
1988. / c
Stambene zgrade u naselju HRUSTA, Crikvenica
1988. / o+g
AERODROM Zagreb, adaptacija (&MEDVEŠČAK), Velika Gorica
1988. / g
Stambeno-posl. građevina (&MEDVEŠČAK), Sisak
1988. / g
CHROMOS, upravna zgrada (&MEDVEŠČAK), Zagreb
1988. / g
MALEŠNICA KC-2, stambena zgrada (&MEDVEŠČAK), Zagreb
1988. / g
SREDIŠĆE, stambena zgrada, Zagreb
1988. / g
Stambena višekatnica Borovje, Zagreb
1989. / c
Stambena zgrada Metalčeva, Zagreb
1989. / c
Stambeno-poslovna zgrada MG 10 B, P. Zrinskog, Križevci
1990. / c
Stambena zgrada Centar I - jug, Križevci
1990. / c
1991. - 2000.
Stambeno-poslovna zgrada Z-1 A i B, P+4, Sv.Duh, Zagreb
1991. / c
Stambeno-poslovna zgrada R.Končara 19, (&GRAMOS), Zagreb
1992. / c
Stambeno-poslovna zgrada Gorjanska 17, (&GRAMOS), Zagreb
1992. / c
Stambeno-poslovna zgrada Z-2, A i B, P+4, Sv.Duh, Zagreb
1992. / c
Obiteljska zgrada JELAŠ, Zagreb
1993. / go
Stambena zgrada MG-10 B, Križevci
1993. / c
Stambeno-poslovna zgrada Z-3, P+4, Sv. Duh 141, Zagreb
1993. / c
Stambena zgrada u Bribirskoj ul. 16, Zagreb
1994. / c
Stambena zgrada u Bukovačkoj ul. 149, Zagreb
1995. / c
Stambene zgrade Mali Maj i Podupci, Poreč
1995. / c
Stambena zgrada Vrbik 5 (XI), Zagreb
1996. / c
Izgradnja za obnovu Petrinje (100 obiteljskih kuća), Petrinja
1996. / g
Izgradnja za obnovu Gline (više zgrada), Glina
1996. / g
Stambeno-poslovna zgrada, Sv. Duh 5, Zagreb
1996. / c
Stambeno-poslovna zgrada, Nova cesta 134, Zagreb
1997. / c
Nadogradnja potkrovnih stanova na zgradi BU-8/1, S.Radića 3, Križevci
1997. / c
Obnova nebodera S/12, Borovo Naselje, Vukovar
1998. / c
Stambena zgrada P.Zrinskog 8A, Križevci
1998. / c
Stambena zgrada Lenišće (&SEGRAD), Koprivnica
1999. / o+g
2001. - 2010.
Stambeno-poslovna zgrada Tomislavova ul. 20-24, (2947 m2), Križevci
2001. / c+i
Stambeno-poslovna zgrada Škurinje 1, (1538 m2), Rijeka
2002. / c
Villa ESTER (725 m2), Lovran
2003. / c
Stambena zgrada Srdoči 2P i 4P (2798 m2 + 2894 m2), Rijeka
2004. / c
Poticajna stamb. izgradnja, Špansko-Oranice, 2B-4, (38 st.+10 lok.), Zagreb
2005. / c
Poticajna stamb. izgradnja (POS), (36 stanova), Vrbnik, Krk
2005. / c
Stambena zgrada, Jurjevska ulica 44 (492 m2), Zagreb
2007. / c
Stambeno-poslovna zgrada „Poreč“ (2670 m2), Poreč
2007. / c
Stambeno-poslovna zgrada „Trg B. Jelačića“ (1431 m2), Križevci
2007. / c
Stambena zgrada „Vidikovac“ (2182 m2), Pula
2008. / c
Stambena zgrada „Veruda“ (2550 m2), Pula
2008. / c
Poticajna stamb. izgradnja, Špansko-Oranice, 1.7 (10684 m2), Zagreb
2008. / c
Višestambena građevina na lokaciji u Cresu (3755 m2), Cres
2009. / c
2010. -2015.
Stambeno poslovna zgrada, Ogulin
2010./ c
Višestambene građevine „A“ i B“ u Puli (4330 m2)
2013./ c
Višestambena zgrada (810 m2) predjel Kalvarija, Mali Lošinj
2014/ c
Višestambena zgrada Hsotv breg, 95 stanova (7510 m2) Rijeka
204 / c
Višestambena zgrada 65 stanova (1970 m2), Korenica
2015 / c

Javne i poslovne građevine

Naziv građevine i mjesto
God. – rad
1948. - 1960.
Policijska uprava, Grdenićeva ul., Križevci
1948. / c
Dvorišna zgrada Općine, Križevci
1950. / c
Vatrogasni društveni dom, Ul. Račkoga, Križevci
1950. / c
Izgradnja gradskih bazena (dječjeg i olimpijskog), Križevci
1952. / c
Dom zdravlja, Križevci
1956. / c
Kino KALNIK, Križevci
1958. / go
1961. - 1970.
Poljoprivredna stanica, Baltićeva ul., Križevci
1961. / c
Nadogradnja zgrade bivšeg kotarskog suda, Križevci
1961. / c
Zgrada Općine, Koprivnica
1963. / r
Rekonstrukcija željezničke stanice, Mučna Reka
1964. / c
Robno-stambena zgrada, Općina Vrbovec, Vrbovec
1965. / c
Upravna zgrada pošte HPT, Križevci
1965. / c
Upravna zgrada ELEKTRE, Križevci
1964. / c
Robna kuća, Križevci
1966. / c
Uređenje tornja manastira, Lepavina
1966. / go,r
Gradnja garaža i prostora Šumarije, Lepavina
1966. / c
Dom zdravlja, Vrbovec
1967. / c
Policijska uprava, Čazma
1967. / c
Rekonstrukcija gradskih bazena i izgradnja filterske zgrade, Križevci
1968. / c
Dom šumskoga gospodarstva, Koprivnica
1969. / c
Sportsko-rekreacioni centar - stadion, Križevci
1970. / c
1971. - 1980.
Robna kuća, Novi Marof
1972. / g
Sklonište ABC namjene, Križevci
1973. / c
Autobusni kolodvor ČAZMATRANS, Križevci
1973. / c
Adaptacija zgrade i izgradnja trezora FINA (SDK), Križevci
1973. / c
Rekonstrukcija barokne zgrade Gradske uprave, Križevci
1975. / c
Rekonstrukcija barokne palače Erdödy (Glazbena škola), Varaždin
1975. / r
Sklonište i prostor MUP-a, Križevci
1976. / c
Nadogradnja aneksa ELEKTRE, Križevci
1977. / c
Zgrada policije, Zelina
1978. / c
Nadogradnja Geološkog Instituta, Zagreb
1978. / c
Vatrogasna ispostava Jankomir, Zagreb
1979. / c
1981. - 1990.
Upravna zgrada Privredne banke kod Kosog tornja, (&GORTAN), Rijeka
1981. / c
HPT,dogradnja pošte, Križevci
1982. / c
Adaptacija Doma omladine, Križevci
1983. / c
Upravna zgrada Privredne banke u Križevcima
1983. / c+i
Općina Križevci, adaptacija zgrade i interijera, Križevci
1983. / c
Pregradnja i adaptacija gr. Sabornice iz XVIII.st. u galeriju, Križevci
1983. / r
Adaptacija Hrvatskog doma, Križevci
1984. / c
INA Bjelovar, rekonstrukcija upravne zgrade, Bjelovar
1987. / go,r
INA NAFTAPLIN, rušenje zgrade "Stari kotar", Đurđevac
1987. / go
ORA SAVA, centralna kuhinja i restoran, Zagreb
1987. / c
CROATIA,nova poslovna zgrada osiguravajućeg društva, Križevci
1988. / c
Centar za zaštitu od požara, Križevci
1989. / g
Poslovne zgrade M.Gupca (3 zgrade), Križevci
1990. / c
1991. - 2000.
Dogradnja Instituta za medicinska istraživanja, Zagreb
1992. / c
Poslovni kompleks P.Zrinskog, Križevci
1992. / c
Hala za tenis, Majurec, Križevci
1993. / go
HAK, Križevci, radovi za auto-moto društvo, Križevci
1993. / c
Zatvoreni bazen dvorca Klokovec, Krapinske Toplice (gen. Čermak)
1993. / go
Policijska postaja, Šoderica, Koprivnica
1993. / c
Granični prijelaz, Dubrava Križovljanska
1995. / c
Policijska uprava Koprivničko-križevačke Županije, Koprivnica
1996. / c
Zgrada krim. policije u Kustošiji, Zagreb
1996. / o+g
RADNIK, rekonstrukcija i nadogradnja upravne zgrade, Križevci
1997. / c
Gradski stadion u Koprivnici, I. i II. faza, tribine za 3500 gledat., Koprivnica
1997. / c
Adaptacija barokne crkve Sv.Roka, Križevci
1997. / c
Sanacija i izolacije temelja crkve grkokatoličke nadbiskupije, Križevci
1997. / g
Policijska postaja Nehajska ul, Trešnjevka, Zagreb
1998. / c
Adaptacija crkve Sv Križa, Križevci
1998. / c
Dogradnja Medicinskog instituta u Zagrebu
1999. / c
Fasade gradskog Poglavarstva (županijska zgrada), Križevci
1999. / c
Obnova fasada zgrada u vlasništvu Grada, Nemčićev trg 7 i 8, Križevci
2000. / c
2001. - 2010.
Aukcijska dvorana (1000 m2), Gudovac, Bjelovar
2002. / c
Centar invalidnih osoba Braščine (2710 m2), Rijeka
2002. / c
Dom umirovljenika II faza, (4600 m2), Koprivnica
2003. / c
Dogradnja Doma zdravlja I. faza (hitna služba, 760 m2), Križevci
2004. / c
Dogradnja Doma zdravlja II. faza (& ELEKTROMETAL Bjelovar), Križevci
2005. / g
Fasada crkve Sv. Ane (786 m2), Križevci
2007. / r
Trgovački centar „Mali Lošinj“ (3800 m2), Mali Lošinj
2007. / g
Gradska tržnica „Čazma“ (857 m2), Čazma
2008. / c
Trgovački centar Mercator, Križevci
2008. / g
Dogradnja Opće bolnice Virovitica (8260 m2)
2010. / c
2010. – 2015.
Pekara i slastičarnica, M. Lošinj
2010. / c
Dom zdravlja, Matulji
2011. / c
Objekt A-Bolnica, Pula
2011. / r
Igraonica, M. Lošinj
2011. / c
H.G.K., Koprivnica
2011. / c
Rekonstrukcija učeničkog doma – prenamjena u dom za starije i nemoćne, Ivanić Grad
2012. / r
Gradska knjižnica Križevci (1600 m2)
2015 / r
Rekonstrukcija i dogradnja Thassotherapije (2000 m2), Crikvenica
2015 / r
Rekonstrukcija Palače Kvarner u muzej Apoksiomena, (1250m2),Mali Lošinj
2015 / r

Škole, sportske dvorane i vrtići

Naziv građevine i mjesto
God. – rad
1948. - 1970.
Nadogradnja II. kata škole, (O. Š. Lj. Modeca), Račkoga 3, Križevci
1948. / c
Osnovna škola, Sv.Petar Orehovec
1961. / c
Visoka i srednja poljoprivredna škola, Križevci
1962. / c
Osnovna škola, Vojakovec
1963. / c
Osnovna škola, Štefanje
1964. / c
Osnovna škola, Ivanjska
1966. / c
Objekat Praktikuma i laboratorija uz Visoku i srednju polj. školu, Križevci
1968. / c
Viša poljoprivredna škola, strojarska radionica, Križevci
1970. / c
1971. - 1980.
Osnovna škola, Kalnik
1972. / c
Srednjoški centar, Gimnazija i Industrijska škola s kotlovnicom, Križevci
1974. / c
Osnovna škola, Sv.Ivan Žabno
1976. / c
Dječji vrtić, Križevci
1976. / c
1981. - 1990.
Nadogradnja visoke i srednje polj. škole, Križevci
1983. / c
Rekonstrukcija školske sportske dvorane Gimnazije i Ind. škole, Križevci
1983. / c+i
Rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole Vladimir Nazor, Križevci
1983. / c
Osnovna škola Sidonije Rubido-Erdödy, Gornja Rijeka
1984. / c
Rekonstrukcija osnovne škole Ljudevita Modeca s kotlovnicom, Križevci
1988. / c
Osnovna škola Omišalj, Krk
1988. / o+g
1991. - 2000.
RADNIK, zgrada tenis kluba i igrališta, Križevci
1993. / c
Svlačionice NK Križevci (nogometnog kluba), Križevci
1994. / c
Dječje jaslice, Križevci
1996. / c
Gradska školsko-športska dvorana, (2058 m2), Križevci
1999. / c
Dječji vrtić i jaslice u Kostreni
1999. / c
Područna osnovna škola, Reka kod Koprivnica
2000. / c
Školsko-športska dvorana (2061 m2), Molve
2000. / c
2001. - 2010.
Govedarski praktikum srednje gospod. škole (800 m2), Križevci
2001. / c
Športska dvorana (2650 m2), Vrbovec
2001. / c
Osnovna škola (2550 m2), Kostrena
2001. / c
Osnovna škola (1260 m2), Vižinada
2002. / c
Osnovna škola sa sportskom dvoranom (2311 m2+448 m2), Donja Pušča
2002. / c
Škola za djecu s posebnim potrebama (1120 m2), Križevci
2002. / c
Nadogradnja, Mljekarski praktikum, Križevci
2002. / c
Škola za djecu s pos. potr. "Podravsko sunce"(2800m2+900m2), Koprivnica
2003. / c
Opća gimnazija i sport. dvorana (2025 m2+2259 m2), Zabok
2003. / c
Osnovna škola i sp. dvor. "Miroslav Mrkša" (2653 m2), Sveta Klara, Zagreb
2003. / c
Srednja škola sa sportskom dvoranom (4968 m2+2259 m2), Zaprešić
2003. / c
Sportska dvorana (1800 m2), Buje
2003. / c
Gradska športska dvorana (2440 m2), Crikvenica
2003. / c
Obnova fasade O.Š. Ljudevita Modeca I. i II. faza, Križevci
2004. / c
Sportska dvorana (4388 m2), Kostrena
2005. / c
Osnovna škola M.Martinolića (4400 m2), Mali Lošinj
2005. / c
Područna osnovna škola V.Nazora (400 m2), Đurđic, Križevci
2005. / c
Kompleks srednjoškolskog centra (sp. dvorana i 4 škole:12000m2), Bjelovar
2007. / c
Osnovna škola „Trema“ (550 m2), Trema
2007. / c
Knjižnica i garaža (150 m2), Bjelovar
2007. / c
Osnovna škola sa športskom dvoranom, Gradec
2008. / c
Dječji vrtić C15 Sopnica-Jelkovec (4090 m2), Sesvete
2009. / c
Srednja škola Ivan Seljanec, Križevci (5905 m2)
2010. / c
2010.- 2015.
Građevinski fakultet, Rijeka
2010. / c
Osnovna. Lj. Babića, Plešivica
2010. / c
Dječji vrtić, Srdoči
2011. / c
Područna škola. Gregurovec
2011. / c
Osnovna škola, Klinča sela
2012. / c
Dječji vrtić Zvjezdice Pula
2012. / c
Dječji vrtić, Kostrena
2012. / c
Sportska dvorana, Matulji
2013. / c
Osnovna škola i vrtić Sigetec (1180 m2)
2013 / c
Područna škola Cirkvena (710 m2)
2015 / c
Dogradnja i rekonstrukcija dječjeg vrtića, (220 m2) Kalnik
2015 / r

Hoteli i ugostiteljsko - turističke građevine

Naziv građevine i mjesto
God. – rad
1957. - 1970.
Dogradnja planinarskog doma Kalnik
1957. / c
Adaptacija planinarskog doma (s okolišem) na Kalniku
1964. / go,r
Hotelske depandanse "Zlatne stijene" u Puli
1967. / c
Motel "Črna Gora", Koprivnica
1968. / c
Motel "Ježevo", Dugo Selo
1969. / c
Rekonstrukcija hotela GRAND, Lopud kod Dubrovnika
1969. / c
Rekonstrukcija hotela PRACAT, Lopud kod Dubrovnika
1970. / c
Rekonstrukcija hotela SENKIĆEVO, Lopud kod Dubrovnika
1970. / c
1971. - 1990.
Hotel KALNIK, Križevci
1972. / c
Nadogradnja hotelskog kompleksa PLAKIR, Babin Kuk, Dubrovnik
1985. / c
Dogradnja hotela VIS 1, Dubrovnik
1986. / c
Rekonstrukcija hotela ALBATROS, Cavtat
1986. / c
Sklonište restorana uz hotel BG-642, Babin Kuk, Dubrovnik
1986. / c
Rekonstrukcija hotela, Lovran
1988. / r
Ugostiteljski i servisni objekti marine ACY, Ičići
1988. / c
Hotelske depandanse, Poreč
1989. / go
Hotelske depandanse - bungalovi, Umag
1989. / go
Hotelske depandanse, Labin
1989. / go
1991. - 2015.
Hotelske depandanse, Rovinj
1994. / go
Adaptacija turističkog naselja, i izgradnja sanit. čvorova, Vrsar
1996. / c
Rekonstrukcija paviljona i restorana Funtane, Vrsar
1998. / c
Holet MILLENNIUM, Roh-Bau, Opatija
1999. / g
Apartmansko naselje Stara Punta, B1-B4 (10200 m2), Veli Lošinj
2003. / c
Hotel BRIJUNI, "4 Opatijska cvijeta" (Roh-Bau, 9650 m2), Opatija
2004. / g
Turističko naselje "Jadranka", Selce (7600m2)
2006. / c
Bazen - Hotel "Jure“ (1000 m2), Šibenik
2007. / go
Turističko naselje „Solaris“ (bazeni, zgrada) (5000 m2), Šibenik
2008. / go,r
Rekonstrukcija hotela „Vespera“ (21300 m2), Mali Lošinj
2009. / r
Rekonstrukcija hotela „Punta“ (19400m2), Veli Lošinj
2012. / r
Lječilište Veli Lošinj (1600 m2)
2013./ c
Rekonstrukcija hotela Bellevue, Mali Lošinj, 35.000 m2
2014. /c
Hotel Punta – rekonstrukcija i uređenje vanjskih sadržaja (4000 m2)
2014 / r
Hotel Punta – nadogradnja, Veli Lošinj (28000 m2)
2015 / r
Dogradnja hotela Adriatic, Rovinj (2100 m2)
2015 / r
Rekonstrukcija hotela Alhambra, Mali Lošinj (8200 m2)
2015 / r
Aquapark, Čikat, Mali Lošinj (12600 m2)
2015 / c
Rekonstrukcija hotela Park u Puli (9600 m2)
2015 / c

Građevine niskogradnje i bio pročistači

Naziv građevine i mjesto
God. – rad
1969. - 1980.
ČESMA, most
1969. / c
RRP - cesta Karane u, Križevci (1,5 km; 1. cesta od RRP-a
1975. / g
RRP - ceste za PPK Županja (20 km), Županja
1975. / g
Ceste u okolici Križevaca (40 km)
1975.- 90. / g
Ulice u Križevcima (15 km)
1975.- 90. / g
RRP - ceste MZ Selenča (8km), Selenča
1976. / g
RRP - cesta, Nikolinci
1976. / c
RRP - ceste ( 2 km), Karađorđevo
1976. / g
ina naftaplin, magistralni plinovod (30 km), Bjelovar - Križevci
1977. / go
RRP - cesta (5 km), Kanjiža
1977. / g
RRP - cesta (5 km), Klek
1977. / g
RRP - cesta (4 km), Pivnice
1977. / g
RRP - ceste, Banatski Dvor
1978. / g
RRP - ceste za MZ Ada (3,5 km), Ada
1978. / g
RRP - cesta (2,5 km), Lukićevo
1978. / g
RRP - ceste (8 km), Kula
1979. / g
RRP - cesta (2 km), Obrovac
1979. / g
RRP - cesta za šumariju Novska
1980. / c
RRP - ceste za PIK Ruma (5 km), Ruma
1980. / g
HŽ, Rekonstrukcija željezničkog kolodvora s pothodnikom, Križevci
1980. / c
1981. - 1990.
RRP - PIK Virovitica, cesta kod Gradine
1981. / c
INA NAFTAPLIN, plato za CPS Molve 2, Molve
1981. / c
HŽ,Rekonstrukcija željezničke pruge Vrbovec-Križevci-Lepavina-Koprivnica
1981. / g
RRP - ceste u Jermenovcima (5 km) NAFTAGAS, Novi Sad
1981. / g
RRP - plato za kamionske cisterne INE TRGOVINE, Radnička c., Zagreb
1981. / go
RRP - cesta, Janošik
1981. / g
Vodosprema Bukovje, V=2000 m3, Križevci
1982. / c
ČELIK, UNIJA, plato u industrijskoj zoni za sek. sirovine, Križevci
1983. / c
RRP - cesta za MZ Mladenovo (6 km)
1983. / g
ALMERIA, postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda, Sesvetski Kraljevac
1983. / c
Šumarija, cesta Kosturač
1983. / c
Cesta Mladine, rekonstrukcija, Križevci
1984. / c
INA NAFTAPLIN, postrojenja, Žutica
1985. / g
INA NAFTAPLIN, postrojenja, Popovača
1985. / g
RRP - ceste u Gorskom Kotaru, Fužine
1985. / g
Dvorište prodavaonice, Sveti Ivan Žabno
1985. / g
Cesta, Kozarac
1985. / g
Cesta, Vojnovec
1985. / g
Cesta, Sveti Ivan Žabno
1985. / g
INA NAFTAPLIN, postrojenja, Virovitica
1986. / g
DINA Omišalj, vanjska ograda oko kompleksa, Omišalj
1986. / c
Ceste za PIK Virovitica, Virovitica
1986. / g
Ceste u Pivnicama, nastavak
1986. / g
ALMERIJA, saobračajnice u kompleksu tvornice kože, Sesvetski Kraljevac
1986. / c
Gradski kolektor, Križevci
1986. / g
RRP - cesta, Aleksinac
1986. / g
RRP - šumska cesta za šumariju, Altarija, Križevci
1986. / g
RRP - šumska cesta za šumariju, Višakov jarak, Križevci
1986. / g
ČELIK, temelji vanjskog regalnog skladišta željeznih profila, Križevci
1987. / g
INA-PLIN, Zagreb, punionica boca, Radnička cesta 216, Zagreb
1987. / c
Vodosprema Dramalj, Crikvenica
1987. / g
Cesta, Lonjsko Polje
1987. / c
Kolektor Koruška I, Križevci
1987. / g
Kolektor Vrtlin, Križevci
1987. / g
RADNIK, izgradnja separacija na kamenolomu Vojnovec, Vojnovec
1988. / c
Rekonstrukcija raskršća Supilove ul. (Marenčićeve), Križevci
1988. / c
Proširenje i rekonstrukcija Zagorske ulice, Križevci
1988. / c
INA NAFTAPLIN, trasa cjevovoda za bušotinu KAL18 do PSKalinovac Istok
1988. / gm
INA NAFTAPLIN, trase cjevovoda za buš. KAL 14 do PS Kalinovac Zapad
1988. / gm
INA NAFTAPLIN, postrojenje Bjelovar
1988. / g
INA NAFTAPLIN, ceste, Molve,
1988. / c
CUO, saobračajnice u kompleksu, Križevačka Poljana, Križevci
1988. / g
KRIŽEVČANKA, kolektor klaonice mesne industrije, Križevci
1988. / g
INA NAFTAPLIN, plinovod Stari Gradac - Kalinovac
1988. / g
INA NAFTAPLIN, trase cjevovoda, Stari Gradac 1 - Zapad- PS Stari Gradac
1989. / go
INA NAFTAPLIN, plinovod Stari Gradac 3 - Stari Gradac
1989. / g
INA NAFTAPLIN, kondenzatovod Kalinovac - Ivanić Grad
1989. / g
INA NAFTAPLIN, CPS Beničanci
1989. / g
INA NAFTAPLIN, CPS Dubrovnik
1989. / g
INA NAFTAPLIN, CPS Obžev
1989. / g
INA NAFTAPLIN, plinovod Kozarac-Obrež
1989. / g
INA NAFTAPLIN, plinovod Đuretina - PS Stari Gradac
1989. / g
RRP - ceste (5 km), Stari Moravci
1989. / g
RRP - cesta Lukavac kod Tuzle
1989. / g
PZC Osijek - ceste, Osijek
1989. / g
RRP - ceste (3 km), Bačka Topola
1990. / g
Kolektor Glogovnica, Križevci
1990. / g
1991. - 2000.
Ceste u MZ Cubinec,Borje, Mladine,V.Raven,Kalnički Potok , (10 km)
1994. / g
Kolektor Koruška, (dio od 0,5 km), Križevci
1995. / g
HŽ, željeznički nadvožnjak , Vojakovački Kloštar
1996. / g
Rekostrukcija Preradovićeve ulice, Križevci
1997. / c
Bazen uz dvorac Klokovec, Krapinske Toplice
1997. / c
Vodosprema Greberanec, V=2000 m3, Križevci
1998. / c
Vodosprema Močile, V=2000 m3, Koprivnica
1998. / c
Rekonstrukcija triju ulica u Koprivnici
1999. / c
2001. - 2010.
Vodoopskrbni sustav, Koprivnica
2001. / c
Rekonstrukcija raskrižja D41, D22 i Ž2209, Križevci
2001. / c
Cestovni nadvožnjak, Hrsovo
2003. / gm
Rekonstrukcija Potočke ul. (780 m), Križevci
2003. / c
Cesta u Apatovcu do punionice mineralne vode BADEL (760 m), Apatovac
2004. / c
Rekonstrukcija prometnica u ulicama T. Smičiklasa i Pušča, Križevci
2005. / c
Rekonstrukcija kolnika u ulici Nikole Tesle u Križevcima
2007./ c
Pješačka staza u ulici Ivana Lepušića u Križevcima
2007./ c
Rekonstrukcija ceste u ulici Ive Vojnovića u Križevcima
2007./ c
Vodosprema „Dedina“ (200 m3), Križevci
2008. / go
Radovi na uređenju trga A. Nemčića i trga J.J.Strossmayera u Križevcima
2009./c
Izgradnja mosta preko potoka Črnec na cesti Križevci-Vrbovec
2009./c
2010. – 2015.
Vodosprema, Durinečko selo
2010./ c
Nadvožnjak Cugovec D-28
2010./ c
Cjevovod Greberanec-Fodrovec
2010./ c
Održavanje nerazvrstanih tucaničkih cesta na području grada Križevaca
2011./ c
Parkiralište-Sunčana uvala, M. Lošinj
2011./ c
Poslovna zona Koprivnički Ivanec, Koprivnica
2012./ c
Gospodarska zona Čret, Križevci
2012./ c
Prečistać otpadnih voda, Punta Križa
2012./ c
Rekonstrukcija ceste ii izgradnja Kolektora Koprivnički Ivanec
2014 /c
Rotor Dubrava
2014 / c
Most Cubinec
2015 / c

*RRP=Reynolds Road Packer, sistem kem. stabilizacije cesta                                                                   

GRAĐEVINE U INOZEMSTVU
(radove izveli kao specijalizirani proizvođači)

Građevine visokogradnje

Naziv građevine i mjesto
God. – rad
1972. - 1980.
MÜNCHEN, radovi u Olimpijskom selu, Njemačka
1972. / g
BAMBERG, gimnazija, Njemačka
1973. / g
NÜRNBERG, stambena zgrada Wilhelmshafenstr., Njemačka
1974. / g
NÜRNBERG, stambena zgrada Harmoniestr., Njemačka
1974. / g
NÜRNBERG, stambena zgrada Bayreutherstr., Njemačka
1974. / g
WÜRZBURG, TV toranj, Njemačka
1974. / g
NÜRNBERG, poslovna zgrada, Njemačka
1974. / g
GASMANDORF, tvornica sireva GERVAIS DANONE, Njemačka
1974. / g
NÜRNBERG, stambeno-poslovna zgrada, Njemačka
1975. / g
LUDWIGSBURG, specijalna škola, Njemačka
1980. / g
BIETIGHEIM-BISSINGEN, građ. objekat “AQUAMARIN”, Njemačka
1980. / g
AUGSBURG, osmogodišnja škola, Njemačka
1980. / g
1981. - 1990.
MÜNCHEN, 48 kuća u nizu, Daglfing, Njemačka
1981. / g
LEUTKIRCH/ALLGAU, stambeno - poslovna zgrada LÖWEN, Njemačka
1981. / g
BAD DÜRKHEIM, klinika za oporavak, Njemačka
1981. / g
KÖLN, poslovna zgrada firme Koehler+Volckmar, Njemačka
1981. / g
DÜSSELDORF, stambeni kompleks s podr. garaž. (186 stanova),Njemačka
1981. / g
PLETTENBERG, trgovački centar PLAZA, Njemačka
1983. / g
ESSLINGEN/NECKAR, stambeno-poslovna zgrada, Njemačka
1984. / g
DIESSEN/AMMERSEE, stambeno-poslovni centar, Njemačka
1984. / g
MÜNCHEN-GROSSHADERN, dječja klinika, Njemačka
1985. / g
STUTTGART, poslovna zgrada firme GEHE, Njemačka
1986. / g
KÖPPERN, skladište municije, Njemačka
1986. / g
BAD HOMBURG, poslovna zgrada firme Mercedes, Njemačka
1986. / g
FRANKFURT/MAJNI, upravna zgrada LUFTHANSE, Njemačka
1987. / g
FRANKFURT/MAJNI, garaža P 53, Njemačka
1987. / g
WIESBADEN-BIERSTADT, stanovi za starije osobe, Njemačka
1987. / o,b
STUTTGART, proizvodnja i skladišna zgrada firme BASF, Njemačka
1987. / o
WIESBADEN, poslovna zgrada firme TAV, Njemačka
1987. / o
GERMERSHEIM, skladišna hala firme MERCEDES, Njemačka
1987. / g
FRANKFURT/MAIN, pogonska zgrada LSG, Njemačka
1987. / g
VALSUM, toplana REA, Njemačka
1987. / g
AH-RAG, pošta (Bundespost), Njemačka
1988. / g
STUTTGART, proširenje velesajma Killesberg, Njemačka
1988. / g
LOSSBURG, poslovna zgrada ARBURG, Njemačka
1988. / g
FRANKFURT/MAIN, upravna zgrada firme NIXDORF, Njemačka
1988. / g
FRIEDRICHSHAFEN, pogonska zgrada tvornice zupčanika, Njemačka
1988. / g
KÖLN-MÜLHEIM, dječji vrtić, Njemačka
1988. / g
HANAU, novogradnja proizvodne zgrade firme ALKEM, Njemačka
1989. / g
MÜNCHEN, poslovna hala 1-6 (STRABAG), Njemačka
1989. / o,g
FRANKFURT/MAJNI, podzemna garaža TG-Ost, zračna luka, Njemačka
1989. / g
DARMSTADT, novogradnja zgrade policijske uprave, Njemačka
1989. / g
KELSTERBACH, DLH-novogr. zgr. Deutsche Lufthansa dio A., Njemačka
1989. / g
SULZBACH/TAUNUS, uredska zgrada“TAUNUS-Büro-Zentrum”, Njemačka
1989. / o,g
FRANKFURT/MAJNI, uredska zgrada LAHMEYER, Njemačka
1989. / g
FRANKFURT/MAJNI, prodajni centar Börneplatz, Njemačka
1989. / o,b
ESSLINGEN, centar za istraživanja, Njemačka
1989. / g
WETTELSCHOS, pogon firme STREIF, Njemačka
1989. / g
BAD WILDUNGEN, klinika, oporavilište, Njemačka
1989. / g
WESSELING, “SHELL-Chemie Row Gelände”, Njemačka
1989. / g
HANAU, poslovna zgrada firme DEGUSSA, Njemačka
1990. / g
RÜSSELSHEIM, oplate i montaža OPEL, K40 i K140, A.Opelstr., Njemačka
1990. / o
BORKEN, upravna zgrada firme Preussen Elektra AG, Njemačka
1990. / g
ALZENAU NUKEN, stambena i poslovna zgrada HUBER, Njemačka
1990. / g
MELSUNGEN, Kassel, Braun AG, uredska i društvena zgrada, Njemačka
1990. / o,b
ESSEN, proširenje sajamske hale, Njemačka
1990. / g
ALBENA, oftalmološka klinika, Bugarska
1990. / g
RATINGEN, uredska zgrada firme MANNESMANN, Njemačka
1990. / g
VETTELSCHOSS, predmontaža spec. oplate za f. STREIF, Njemačka
1990. / o
VETTELSCHOSS, reparatura oplata, Njemačka
1990. / o
DARMSTADT, upravna zgrada firme Hauf, ugao Frankfstr.-Robert Bosc, Nj.
1990. / g
DORTMUND, izložbeni prostor i radionica, Friedrich Henkel+Werk, Njemač.
1990. / o,g
FRANKFURT/MAJNI, roh-bau radovi Osterweiterung V3, zračna luka,Njem.
1990. / o,b
FRANKFURT/MAJNI, upravna zgrada, Nibelungen platz, Njemačka
1990. / o
1991. - 2000.
RAVENSBURG, zgrada nakladnika Otto-Maier-Verlag-IV, Njemačka
1991. / o,b
FRANKFURT-RÖDELHEIM, uredska zgrada “Am Seedamm”, Njemačka
1991. / o,b
MEERBUSCH, uredski centar Meerbusch, dio gradnje B., Njemačka
1991. / o,b
DÜSSELDORF Elber/Oberbilk, stambene i poslovne zgrade, Njemačka
1991. / g
FRANKFURT/MAJNI, upravna zgrada aerodroma Frankfurt, Njemačka
1991. / o,b
GELSENKIRCHEN, istočne radionice f. TRW Ehrenreich, Njemačka
1991. / o
KÖLN, tvornička hala W 25 za FORD; Emdener str., Njemačka
1991. / o
HANAU-WOLFGANG, RBU skladište 105.1-5 (f.SIEMENS), Njemačka
1991. / o,g
MEERBUSCH, uredski centar CNC, Njemačka
1991. / g
SIEGBURG, stambena kuća s podzemnom garažom, Njemačka
1991. / g
SIEGBURG, stamb. i ured. zgrada s podz. garažom, Zeithstrasse,Njemačka
1991. / o
MARGRAF-KONSTANZ, robno skladište, upravna zgrada, Njemačka
1991. / o,b
FRANKFURT/MAJNI, stambeno-poslovna zgrada, Guiolettstr., Njemačka
1991. / o,b
DÜSSELDORF, uredska zgrada, Pampelfoster Str., Njemačka
1991. / o,b
KÖNIGSSTEIN/TAUNUS, klinika "KVB", Njemačka
1991. / o,g
SIEGBURG, višeobiteljska kuća, Zeithstr. 30-38, Njemačka
1991. / b,z
KOBLENZ, hala za skladištenje žitarica “Rheinhafen”, Njemačka
1992. / o
BONN, uredska zgrada DETECON, Oberkasselerstr., Njemačka
1992. / o,b
FRANKFURT/MAJNI, bank. i ured. zgrada ML-58, Westendstr. 1, Njemačka
1992. / o,b
SIEGBURG, stambene i uredske zgrade s podzem. garažama, Njemačka
1992. / o.
BERLIN, AMK sajamska hala 26, Jaffestr. 1-19, Njemačka
1992. / o
FRANKFURT/MAJNI,ured.zgrada Heddernheim,Olof-Palme-Str.54,Njemač.
1992. / o
DÜSSELDORF, stambena i poslovna zgrada, Kölner Landstr., Njemačka
1992. / o,b
KÖLN- LANGEL, ARGE postrojenje za pročišćivanje vode, Njemačka
1992. / o,b
BERGKAMEN, WBF Sehering, Ernst-Scherings-Strasse, Njemačka
1992. / o,b
FRANKFURT/MAJNI, grubi građ. radovi u Heddernheimu, kuća 4, Njemač.
1992. / o,b,z
FRANKFURT/MAJNI, upravna zgrada, Mainzerlandstrasse, ML 85, Njem.
1992. / g
FRANKFURT/MAJNI, istočni terminal zračne luke, Njemačka
1992. / o
FRANKFURT/MAJNI, oblasni centar , Njemačka
1992. / o
AACHEN, institut Helmholtz, Pauwelstrasse, Njemačka
1992. / o
BERLIN, sajamska hala A, Njemačka
1992. / o
BONN, općinski centar BRÜSSERBERG ,Brusigallee, Njemačka
1992. / o
FRIEDRICHHAFEN,MARGRAF-KONSTANZ, skladište i upravna zgrada,Nj.
1992. / o,g
HÜCKELHOVEN-BAAL, proizvodna hala f.Emunds+Staudinger, Ottostr., Nj.
1992. / o
KELSTERBACH, tesarski radovi u hotelu ASTRON, Njemačka
1992. / g
KIRCHBERG, dječji vrtić Europske škole, Luksemburg
1993. / o,z
MERSCH, stamb. obj. “Asteria”,“Cegedel”,“Auguste”,“Carolina”,Luksemburg
1993. / o,z
LUXEMBOURG, zgrada banke “Banque General de Luxembourg”,Luksem.
1993. / o,z
Ste. ESPRITE, carinarnica, Luksemburg
1993. / o,z
ESCH, silosi, Luksemburg
1993. / o,z
NEUDORF, uredska zgrada firme PERRARD, Luksemburg
1993. / o,z
LUXEMBOURG, sveučilišni centar, Luksemburg
1993. / o,z
FRANKFURT/MAJNI,proširenje zgrade zračne luke i garaža “Nord, Njemač.
1993. / g
FRANKFURT/M.,zgrada firme Voigt+Haeffner,Ferdinand-Porsche-Str,Njem.
1993. / o
Leinefelde, potporni zid, Njemačka
1993. / o,b
FRANKFURT/MAJNI, velesajamski toranj (vis. 256,5 m), Njemačka
1993. / o
FRANKFURT/MAJNI, uredska zgrada IBM, Frankenallee 2-4, Njemačka
1993. / o,b
FRANKFURT/M.,transf. stanica “Am Dammgraben”,Velesajam, Njemačka
1993. / o
FRANKFURT/MAJNI, zgrada firme “SCHOLZ”, Njemačka
1993. / o,b,z
BERLIN, zgrada banke Löbbecke u. Co., Fassanenstr. 76-77,Njemačka
1993. / o
BAD GODESBERG, BWB Bonn, Njemačka
1993. / o,b
BAD OEYNHAUSEN, klinika za oporavak “Im Rosengarten”, Njemačka
1993. / o,b,z
BERLIN, stambena i poslovna zgrada Katharinenstr. 17-18, Njemačka
1993. / o
VETTELSCHOSS, pogon firme STREIF, Njemačka
1993. / o
SCHEIDEGG, liječilišni sanatorij, Njemačka
1993. / o,b,z
AULENDORF, novogradnja klinike za oporavak, Njemačka
1993. / o,b,z
AACHEN, MTZ GERGA, Pauwelstrasse, Njemačka
1993. / o
BONN-BEUEL , 11 obiteljskih kuća, Njemačka
1993. / o,b,z
TROISDORF, stambena i poslovna zgrada, Frankfurterstrasse 55, Njemač.
1993. / o,g
SIEGBURG, stambena i poslovna zgrada, Cecilienstrasse, Njemačka
1993. / o,g
Praunheim, skladište, Njemačka
1993. / o
OSNABRÜCK, novogradnja stamb. i posl. zgrade Lotterstr.58-61, Njemačka
1993. / o,b
HOFHEIM-LANGENHEIM, uredska i proizvodna zgrada HUBER, Njemačka
1993. / g
HEILBRONN, zgrada mljekarske industrije “Südmilch AG”, Njemačka
1993. / g
AM DAMMGRABEN, proširenje trafostanice, Njemačka
1993. / o, g
HEDDERNHEIM, roh-bau radovi, objekt 4, Njemačka
1993. / o,g
FRANKFURT/MAJNI, stamb. i posl. park “Gallusanlage”, Njemačka
1994. / o,b
KÖLN, novogradnja zgrade Allianz Arge, Gladbacher Strasse, Njemačka
1994. / o,b,z
BONN, generalna direkcija TELEKOM,Olof Palme Alee, Njemačka
1994. / o,b
MÜNSTER, servisni centar, Njemačka
1994. / o,b
DAMME, bolnica St. Elisabeth kao zaklada, Njemačka
1994. / o,b,z
FRANKFURT/MAJNI, Lorchhaus-uredska zgrada i pansion, Njemačka
1994. / o
BONN, stambeni centar, Königswinterstrasse, Njemačka
1994. / o,z
OFFENBACH, Stadtforum Am Busingpark, Njemačka
1994. / o,b
OSNABRÜCK, stambena i poslovna zgrada Am Kamp 72-73, Njemačka
1994. / o,b,z
DÜREN-HORM, “MBRA”, Pfarrerpleusstr. 46, Njemačka
1994. / o
HENNEF/SIEG, proširenje lječilišta za oporavak “Am Park”, Njemačka
1994. / o
BERLIN, “Friedrichstadt-Passage Quartier 206”, Njemačka
1994. / o
GERMERSHEIM, novogr. stamb. naselja s garažom “Kleine Au”, Njemačka
1995. / o,b,z
BAD ROTHENFELDE, novogradnja klinike DENNG, Njemačka
1995. / o,b,z
BORNHEIM-ROISDORF, 2x18+2x9 stambenih kuća, Njemačka
1995. / o,b,z
FRANKFURT/MAJNI, proizvodnja zgrada “Insultek” Hoechst AG, Njemačka
1995. / o
HENNEF, stambene zgrade, Diekstr. 39-80, Njemačka
1995. / o,b,z
BORNHEIN-BRENIG, izgradnja stanova, Breite Str. 16-18, Njemačka
1995. / o,b
KÖLN POLL, 12 stanova u etaž. vlasništvu Rolschover Kirchweg 78, Njem.
1995. / o
KÖLN-MUELHEIM, stambena i poslovna zgrada, Lakrentinsstrasse, Njem.
1995. / g,b
BERGISCH GLADBACH, stambena i poslovna zgrada, Njemačka
1995. / o,b,z
STUTTGART, stambena i poslovna zgrada s podzemnom garažom, Njem.
1995. / o,b,z
ESCHWEILER, ARGE MHKW-Weisweiler, Njemačka
1995. / o,b,z
SCHLIERBACH, trgovačka kuća “KRAHE”, Njemačka
1995. / b,z
BONN-HOLZLAR, stambena kuća za više obitelji, Alte Bonnarstr. 29-33,Nj.
1995. / b,g
BONN, uredska i poslovna zgrada, Nornheimstr./Heinrich-Böll-Ring, Njem.
1995. / g
KARLSRUHE, izgradnja stanova i podzemne garaže, Njemačka
1996. / o,b,z
MECKENHEIM, stambene zgrade s podzemnom garažom, Njemačka
1996. / o,b,z
BERLIN, toplana “Mitte”, Köpenicker Str. 59-73, Njemačka
1996. / o,b
SOLINGEN, stambena i uredska zgrada SCHULTES,Goerdenerstr. Njem.
1996. / g
KÖLN-ZOLLSTOCK, uredska i skladišna zgrada ANHALT,Weyerstranw.,Nj.
1996. / b,z
FRITZLAR, stambeni objekti – 24 socijalna stana, Njemačka
1996. / g
KÖLN-SÜRTH, novogradnja 14 polovica dvostrukih kuća,Im Weingarten, Nj.
1996. / g
DORMAGEN, uredska i skladišna zgrada Hamburgerstr., Njemačka
1996. / g
LANGEN “Eü Langen”, Leerweg/Paul-Ebrlich-Str., Njemačka
1996. / g
TELTOW, poslovna zgrada “Teltow”, Njemačka
1996. / g
STUTTGART, rekonstrukcija filijale robne kuće HERTIE, Njemačka
1996. / g
KÖLN, novogradnja stambeno-poslovne zgrade Ernst-Mühlendyckstr. Njem.
1996. / g
BONN, prodavaonica namještaja “Dansk Design”, Njemačka
1996. / b,z
VELBERT-NIERENHOF, stambeno naselje “Wodantal”, Njemačka
1996. / g
GUDENSBERG, novogr. proizv. zgrade firme “Köcher-Puten”, Njemačka
1996. / g
BERLIN, športska dvorana Oranienburger Str.31, Njemačka
1996. / o,b
MONHEIM, 30 stambenih jedinica s podzemnom garažom, Njemačka
1996. / g
KÖLN, proširenje i sanacija bolnice St. Hildegardis, Bachemerstr.29-33,Nje.
1997. / g
MÜNSTER, stambeno-poslovna zgrada, Wolbeckerstrasse 66, Njemačka
1997. / o,b,z
HENNEF, novogradnja 4 višeobiteljske kuće istog tipa, Njemačka
1997. / o,b,z
FRECHEN, 2 višeobiteljske kuće s po 24 stambene jedinice, Njemačka
1997. / o,b,z
KÖLN-DÜNNWALD, izgradnja stanova “Am Donewald”, Njemačka
1997. / o,b,z
WALDACHTAL-CRESBACH, klinika “Zauberwald”, Njemačka
1997. / o,b,z
MONHEIM, novogradnja 2 višeobiteljske kuće s podz. garaž., Njemačka
1997. / o,b,z
KÖLN-WESSELING, samoposluga s restoranom i 30 stanova, Njemačka
1997. / g
MONHEIM, 30 stamb. jedinica s 2 komerc. jedinice,Alte Schulstrasse 30,Nj.
1997. / g
BERLIN, “EKZ” Weissenseer Weg 35a, 38a, Njemačka
1997. / o
KÖLN, novogradnja stambene zgrade s podzemnom garažom, Njemačka
1997. / o,b,z
MECKENHEIM, poslovna zgrada “Der Teeladen”, Heidestr., Njemačka
1997. / g
FRECHEN, novogr. dvostr. višeobit. kuće s garaž. J.H.Wichernstr., Njem.
1997. / g
FRECHEN, izgradnja stambenih objekata Sebastian-Kneip/Nirkstr., Njem.
1997. / o,b
KÖLN, stamb.-poslovna (uredska) zgrada, Hansaring 53-61,Maybdstr.48,Nj.
1997. / o,b
HENNEF, novogradnja stamb. naselja s podzemnim garažama, Njemačka
1998. / o,b,z
BERLIN, gradska vijećnica Berlin-Mitte, Njemačka
1998. / o
BONN-BAD GODESBERG, stambeni objekt “Schaumburger Hof”,Njemačka
1998. / o,g
FRECHEN, kuća za više obitelji, Norkstrasse, Njemačka
1998. / g
KÖLN, pogonska zgrada firme “Kannengiesser”, Njemačka
1998. / o,b,z
HENNEF, stambeni objekti (150 stanova), Bonnerstr. “Beethovenstr., Njem.
1998. / o,b,z
KÖLN, izgradnja plašta objekta “KölnArena”, Njemačka
1998. / o,b,z
DÜSSELDORF, novogradnja stambene i poslovne zgrade, Njemačka
1998. / o,b,z
BONN-ENDENICH, 112 studentskih stanova s podz. garažom, Njemačka
1998. / o,b,z
MÜNSTER, novogradnja banke “Sparda-Bank”, Njemačka
1998. / o,b
BONN-Dransdorf, stambeno naselje, Hölderlinstr., Njemačka
1998. / g
OFFENBACH, gradska štedionica Offenbach,Berlinerstr. 46, Njemačka
1999. / o,b
NIEDERNBERG, logistički centar Niedernberg, Njemačka
1999. / o,b
BERGHEIM, novogradnja 3x12 stamb. jedinica, Njemačka
1999. / o,b,z
BONN-Dransdorf, novogradnja stanova, Mörikestr./Lenaustr.,Njemačka
1999. / g
AHLEN, novogradnja SB-robne kuće(samoposluživanje),Gebrüd.-Kerkm.,Nj
1999. / b
SCHRIESHEIM,   izgradnja hale , Ladenburgerfusweg, Njemačka
1999. / o,b
BONN, uredska i poslovna zgrada, Bornheimer Strasse 129, Njemačka
1999. / b,z
BONN OBERKASSEL, sanacija zida doka na zemlj. bivše cementare,Njem.
1999. / o,b,
KÖLN, višeobiteljska kuća i kuće u nizu, Hebbelstrasse 14, Njemačka
1999. / g
DORMAGEN, Toplana Bayer, Njemačka
2000. / b,z
BONN-BAD GODESBERG, dom za njegu starijih osoba, Njemačka
2000. / o,b,z
HENNEF, proširenje/rekonstrukcija lječilišta, Kurhausstrasse 27, Njemačka
2000. / o, b
KÖLN,novogradnja višeobiteljske kuće i 4 obit. kuće s podz. garažom, Njem
2000. / o,b,z
HÜRTH, novogradnja "Reha-Praxis" klinike, Krankenhausstrasse 38-40, Nj.
2000. / b,z
GÜTERSLOH, novogradnja upravne zgrade Carl-Bertelsman str. 29, Njem.
2000. / o,b
GUTERSLOH, novogradnja upravne zgrade An der Autobahn,P.Spexard,Nj
2000. / o,b
LEVERKUSEN, dogradnja zgrade D 304, Bayer AG, Njemačka
2000. / o,b
KÖLN, višeobiteljske kuće, Gleueler Str. 227, Njemačka
2000. / o,b,z
JÜLICH, izgradnja stanova, Linicher-Berliner str. , Njemačka
2000. / b,z
HERZOGENRATH KOHLSCHEID, uredska zgrada firme TEAM-4, Lauer.,Nj
2000. / ab,z,o
FLURSTÜCK, novogradnja crkve St. Johanneskirche s župnim dvorom,Nje.
2000. / o,b
TROISDORF, hala za održavanje i društvena zgrada f. Broicher i Gründ.,Nj.
2000. / ab,z
DIEBURG, proširenje obiteljske stamb. kuće, Ulmenweg 7, Njemačka
2000. / o,b
KÖLN-FELDKASSEL, pivovara Früh, Robert-Bosch Str. 15, Njemačka
2000. / o,b
2001. - 2011.
BONN, novogradnja uredske zgrade s podzemnom garažom, L.Erh.p.1-3,Nj
2001. / o,g,z
BAD HONEF, stambeno-poslovna zgrada Saynischer Hof/ Linzer str.,Njem.
2001. / ab,z,o
BUCHLOE, stambeno-poslovna zgrada Buchloe-U, Njemačka
2001. / ab,z,o
KÖLN, građevinski objekt Buchloe-U, Njemačka
2001. / o,g
MÜNSTER, radovi na operacijskom traktu bolnice St. Franziskus, Njemačka
2001. / o,b
NEUSS, tvornica "YAMAHA" , Hansemannstrasse 12, Njemačka
2001. / ab,z,o
BIELEFELD-SIEKER, gradilište "Eastend tower", O.Brennerstr., Njemačka
2001. / o,b,
GUMMERSBACH, sanacija doma za njegu starijih osoba, , M. Juchaczs.,Nj
2001. / o,b,
LEVERKUSEN, zamjensko postrojenje, Bayer AG,zgrada S 7, Njemačka
2001. / g,z
HAMM, novogradnja osnovne škole, Heideweg/Werlerstrasse, Njemačka
2001. / o,g,z
KÖNIGSWINTER, proširenje hale A f. "Hayes Lemmerz",Laderstr.,Njemač.
2001. / o,b,z
KÖLN, nadogradnja i pregradnja Braunsfeld, Mühlenbach 17, Njemačka
2001. / g
KÖLN, dogradnja i novogradnja skladišne hale ;athias Brügen Str. 114, Nj.
2001. / o,ab,z
KÖLN-SÜRTH, novogradnja centrale firme Ströer, Njemačka
2001. / o,b
WEGBERG-WILDENRATH,"visitor center" f. Wegberg-Wildenrath, Njemač.
2001. / o,b
WALLENHORST, proširenje doma za starije osobe, Wetrihstr.,Njemačka
2002. / o,z,b
BAD HONNEF, novogradnja stambeno-poslovne zgrade s podz. garaž., Nj.
2002. / o,b,z
DIETZENBACH, novogradnja EXPER TEACH, Waldstrasse 92, Njemačka
2002. / g
HENNEF, izgradnja ambulantnog i rehabil. centra, Dickstrasse 57-59, Njem.
2002. / o,b,z
KONSTANZ, stambeni objekt Rheingutstr.,kat.č.2242, Njemačka
2002. / o,b,z
BONN-BUSCHDORF,novogradnja uredske zgrade i skladišta, Njemačka
2002. / o,b,z
FRANKFURT-PREUNGSHEIM, višeobiteljske kuće, Weitbrunnstr., Njemač.
2002. / o,b,z
OFFENBACH AM MAIN, novogradnja poslovnog tornja CITY TOWER, Nj.
2002. / o,ab,z
REMAGEN, lokali i uredska zgrada, Bachstr.5-7/An der Stadmauer, Njem.
2002. / o,b,z
KÖNIGSWINTER, izgradnja stanova Oberpleis, br.21-24 i 31-34, Njemačka
2002. / o,b,z
BONN-DUISDORF, izgradnja štedionice Brünkerhof Am Burgweiher, Njem.
2002. / o,b,z
BONN,uredska i poslovna zgrada, Flur 68,Langrabenweg u. Dr.,Njemačka
2002. / b,z
OFFENBACH, radovi na zgradi KUBUS, Berlinerstr. 73-75, Njemačka
2002. / o,ab,z
RHEINBACH, rohbau radovi f. JVA, Aachenerstr. 47, Njemačka
2002. / o,b,z
BOCHOLT,upravna zgrada Weidwmann Fashion Group, K.-Wilhstr.77, Nje.
2002. / o,b,z
BONN, uredska i poslovna zgrada, Langrabenweg und Drachenfelsweg, Nj.
2002. / o,b,z
BONN,stambeno-poslovna zgrada s podz. garažom, Dechstr./Baumsch.,Nj.
2003. / o,b,z
STEINHAGEN, roh-bau radovi na gimnaziji Am Cronbach 1, Njemačka
2003. / o,b,z
HÜRTH, višeobiteljske kuće - Valkenburger Platz, Njemačka
2003. / o,b,z
KÖNIGSWINTER-OBERPLEIS, izgradnja stanova obj. br. 25-28, Njemačka
2003. / o,b,z
KÖLN, proizvodna hala s upravom, August-Horchstr. 49, Njemačka
2003. / o,b,z
KÖLN, kuća za 6 obitelji, Blumenstrasse 3, Njemačka
2003. / o,b,z
MÜNSTER, novogradnja "Parkhaus-Münster", Engelstr./Herwalthstr.,Njem.
2003. / o,b
NEUSS,muzej Tadao Ando (bivša raketna postaja), Fockratherweg 1, Njem.
2003. / o,b
RHEDA-WIEDENBRÜCK, roh-bau radovi na objektu B+C Tonnies B St.5,Nj
2003. / o,b,z
ASCHAFFENBURG, novogradnja parking "Altes Zollamt", Elisenstrasse, Nj.
2003. / o,b
GÜTERSLOH,proširenje zaj. škole Janusz Korczak, Alter Hellweg 5c, Njem.
2003. / o,b,z
GÜTERSLOH,novogradnja banke Volksbank, Friedrich-Ebert-Str., Njemač.
2003. / o,b,z
ÜBACH-PALENBERG,izgradnja staračkog doma s 80 jedinica, Carlstr./F.Nj
2003. / o,b,z
KÖLN-PORZ,int. gospodarski centar na aerodromu Businesspark Köln, Nje.
2003. / o,b,z
PULHEIM BRAUWEILER, centralno skladište RWE, Vok-Werth-Str.274, Nj.
2003. / o,b,z
FRANKFURT-HEDERNHEIM,novogradnja OTA, proizvodna zgrada H22,Nj
2004. / o,b,z
FRANKFURT/MAJNI, izgradnja objekta "Garden Towers", Noe Malnzrstr.Nj
2004. / z
AALEN, proširenje visoke stručne škole Anton-Huber-Str., Njemačka
2004. / z,b
SOEST, novogradnja sportsko-kupališnog kompleksa "Aqua-Fun", Njemač.
2005. / g
WÖRTH, radni prostor Daimler Chrysler, Flur Stück 6454/16, Njemačka
2005. / g
MARBURG, izgradnja uslužnog centra sa stamb. jedinicom i podz. gar., Nj.
2005. / o,b,z
MAINZ, višeobiteljske kuće s podz. garažama, Eidendorfst,zwischenH., Nje.
2005. / o,b,z
MINDEN, novogradnja Klinike, Paul-Erlich str./ugao Porta Allee, Njemačka
2005. / o,b,z
AALEN, visoka stručna škola Aalen, Anton-Huberstr. 17-25, Njemačka
2005. / o,b,z
SINGEN, izgradnja 2 višeobiteljskih kuća Am Tannenwälde,Max.Porz.s.,Nj.
2006. / o,b,z
MÜNCHEN-PLANNEG, Bio-Centar Martinsried pri LMU sveučilištu
2006. / o,b,z
STARNBERG, stambeno naselje Maxopolis
2006. / o,b,z
ENGELSKIRCHEN - Walbach, novogradnja školskog centra
2006. / o,b,z
DIETENHEIM – Novogradnja staračkog doma
2006. / o,b,z
WOLFSBURG – Novogradnja trgovačkog centra „Designer Outlets“
2006. / o,b,z
HÜRTH – Novogradnja stambenog objekta Hürther Bogen
2007. / o,b,z
REUTLINGENProizvodnehaleR. Bosch Rt Bau 141a144
2007. / o,b,z
GILCHING– Novogradnja 51 stana sa podzemnom garažom za seniore
2007. / o,b,z
REUTLINGEN – Novogradnja pokusnog centra R.Bosch Rt 201 sa 110 parkirnih mjesta u suterenu  
2008. / o,b,z
MÜNCHEN – Novogradnja stambenog naselja „Berg am Leim“ sa 60 stambenih jedinica i podzemnom garažom
2008. / o,b,z
MÜNCHENFREIHAM, poslovno- trgovačkiobjekatuindustrijskojzoniGE4
2008. / o,b,z
GROßKROTZENBURG, postrojenje za ugljen pri termoelektrani   Staudinger
2008. / o,b,z
ABSTATT, industrijski objekat R.Bosch GmbH
2008. / o,b,z
SINDELFINGEN, ind. Klimakanal zgrada 64/1 Daimler
2009. / o,b,z
ERLANGEN, uredska zgrada Areva Move II
2009. / o,b,z
RÜSSELSHEIM, industrijska tiskara
2009. / o,b,z
WEINSBERG, temelji za mašinska postrojenja SHW-UF 6 Weiler
2010. / o,b,z,a
TÜBINGEN, novogradnja bolnički centar Ukt
2010. / o,b,z
TÜBINGEN, novogradnjaodjelaintenzivnjenjegeCronaklinike
2010. / o,b,z
BONN, novogradnjaMB Klinika
2010. / o,b,z,a

MÜNCHEN, novogradnja stambenog kompleksa „Loewenhof“

2010. / o,b,z
MARBACH, novogradnja poslovne zgrade okružna štedionica (KSK)
2011. / o,b,z,a
BÖBLINGEN, izgradnja stanova Flugfeld
2011. / o,b,z
BÖBLINGEN, novogradnja bolnički centar Flugfeld (GZF)
2011. / o,b,z
BACKNANG, Sportsko- rekreacijsko kupalište
2011. / o,b,z
STUTTGART, Stambeno- poslovna zgrada Melunerstr.
2012./o,b,
WINNENDEN, Bolnički centar, Boravište za liječnike
2012./o,b,z
WAIBLINGEN, Poslovni centar
2012./o,b,z
STUTTGART-RENNINGEN, industrijski objekt „Bosch Rng 100“
2012./o,b,z

Građevine niskogradnje, metalogradnje i bio pročistači otpadnih voda

Naziv građevine i mjesto
God. – rad
1969. - 1980.
MOLL, radovi na kanalu Majna-Dunav , Njemačka
1969. / g
LICHTENFELS, uređaj za pročišćivanje otpadnih voda, Njemačka
1970. / g
KRONACH, uređaj za pročišćivanje otpadnih voda, Njemačka
1970. / g
GEFREES, uređaj za pročišćivanje otpadnih voda, Njemačka
1972. / g
KLEINOSTHEIM, objekt hidrocentrale, Njemačka
1972. / g
MÜNCHEN, tunel Hetkamp, Njemačka
1972. / g
NÜRNBERG, U-Bahn, Njemačka
1973. / g
INGOLSTADT, rafinerija ERIAG, Njemačka
1974. / g
NÜRNBERG, pješački pothodnik, Njemačka
1975. / g
INGOLSTADT, hala HÖCHST, Njemačka
1975. / g
1981. - 1990.
DUISBURG-WALSUM, toplana 1100MW, Njemačka
1986. / gm
BREMERHAVEN, projekt “Heber Tallin”, uređaj za istovar brodova, Njemač.
1986. / gm
STUTTGART, gradska željeznica, Njemačka
1987. / o,b
HOLLEDAU, saniranje mosta-vijadukta Talbrücke, autoput B-9, Njemačka
1987. / g
DUISBURG-HAMBORN, hladna valjaonica, žarionica, (Landers Wesel) Nj.
1988. / m
DORMAGEN, utovarna stanica Bayer (BKM Kaarst), Njemačka
1988. / m
WESEL, modernizacija valjaonice   (Landers Wesel), Njemačka
1988. / m
HAMBORN, SAG-2, Beeckerwerth, Tor 20 (Landers), Njemačka
1988. / m
DUISBURG-HAMBORN, koksara Thysen (Landers), Njemačka
1988. / m
WETTER, rekonstrukcija vodovoda (Landers), Njemačka
1988. / m
BEECKERWERTH, cjevovod (Landers), Njemačka
1988. / m
DUISBURG, cjevovod (Landers), Njemačka
1988. / m
DUISBURG-HAMBORN, ljevaonica Beeckerwerth (Landers), Njemačka
1989. / m
DUSIBURG-HOCHFELD, cjevovod (Mediumleitung), (Landers) Njemačka
1989. / m
HAMBORN, Thysen-Beeckwerth, Ruhrort, (Landers), Njemačka
1990. / m
KREFELD, čelične konstrukcije za otprašivanje (Fabritz i Mannesmann),Nj.
1990. / m
DENOX, postrojenje Woerde, skela Krupp, mosna konstr. (BKM), Njemačka
1990. / m
HOCHENHEIM, izrada i montaža gornjih dijelova auto cisterne (AUREPA)Nj
1990. / m
FRANKFURT/MAJNI, aerodr. klimatiz. uređaji LSGBe. FS1, (Land.) Njemač.
1990. / m
DUISBURG-HOCHFELD, demont., krojenje,pripr.med. vodova (Landers),Nj.
1990. / m
FRANKFURT/MAJNI, montažni radovi (Landers), Njemačka
1990. / m
HAMBORN, cjevovod u f.Thysen, (Landers), Njemačka
1990. / m
WETTER, izgradnja vodovoda Vollmarstein (Landers), Njemačka
1990. / m
1991. - 2000.
PORZ-WAHN, (Dyckenhf&Widm.),fmontaž. radovi na filtraciji otp. voda, Nj.
1991. / m
GLADBECK,radovi u radionici f.Kläsener Preßwerk, (Landers), Njemačka
1991. / m
WESEL, toplovodni sistem 90/70 °, Westglacis,Delogstr., Njemačka
1991. / m
WETTER, izgradnja vodovoda Vollmarstein Wetter II Bauteil, (Landers), Nje.
1991. / m
WESEL, toplovod 90/70° Westglacis, Delogstr., (Landers), Njemačka
1991. / m
KÖLN, uređaj za pročišćavanje vode Köln-Porz, Poststr.250 (Dyck.W.), Nje.
1991. / m
KÖLN, uređaj za pročišćivanje otpadnih voda, Porz-Wahn, Njemačka
1991. / g,o
Porz-Wahn, postrojenje za pročišćivanje vode, Los II, Njemačka
1991. / o
BAIENFURT, proširenje odlagališta smeća, KM 3, Njemačka
1991. / o,b
NEUMÜHL, montaža cjevovoda za f. Tyssen u radionici (Landers), Njemač.
1992. / m
KEMPIN, priprema konstruk. u radionici f.Kabel-Anlagenbau, Industr.Ost, Nj.
1992. / m
KAARST, izrada zavarenih konstrukcija u radioni f.BKM, Indstr.46, Njemač.
1992. / m
GLADBECK, pripremni radovi u radionici (Kläsener Presswerk), Njemačka
1992. / m
KAARST,izrada čel. konstr i sl. za f. PWH St., Ford KÖln, Njemačka
1992. / m
MOERS, izrada i montaža cjevnih čel. konstrukcija (Kerosta), Njemačka
1993. / m
HAMBORN, montaža cjevovoda u f.Thysen, Ag Werke, (Landers),Njemačka
1993. / m
KAARST, izrada varenih konstrukcija u radionici Kaarst (BKM), Njemačka
1993. / m
KREFELD, (FABRITZ),pripr. zavar. i mont.čel.konstr f.Goss,Erp,Pes.,Arg. Nj
1993. / m
KEMPEN I TÖNISVORST, montaža čel. konstr. (Kabel-Anlagenbau), Njem.
1993. / m
GLADBECK, pripr. prekraj,prešanje i zavar. čel. konstr u radioni (Kläs.), Nje.
1993. / m
KAARST, izrada zavarenih konstr. u radioni f (BKM), Njemačka
1993. / m
DUISBURG, izrada i montaža uređaja i čel. konstr., (GEFA), Njemačka
1993. / m
HÜCKELHOVEN-BAAL, izrada zavar. konstr. u radioni (Emunds+Staudiin)N
1993. / m
NIEDERKRÜCHTEN, Schmutzersweg, mostovi na autocesti B 221, Njem.
1993. / g
GEMUNDEN-GRUSSEN, proširenje pročistača otpadnih voda, Njemačka
1993. / o, g
HURTH-STOTZHEIM, produžetak pročistača otpadnih voda, Kölnerstr.,Nje.
1994. / o,g
KÖLN- HURTH, proširenje uređaja za pročišćivanje vode, Njemačka
1994. / o
TÖNISVORST, priprema u radionici (Kabel-Anlagenbau), Njemačka
1994. / m
WEGBERG-WILDENRATH, mostovi na bivšem vojnom zemljištu, Njem.
1996. / g
KAARST, izrada u radionici,proj.: GMVAA,AVA,Simpelkamp,Ford (BKM),Nj.
1997. / m
DARMSTADT, mostovi na autop. B 3, zapadna obilaznica Arheilgen, Njem.
1997. / o,g
BAD GODESBERG, cestovni tunel Bonn-Bad Godesberg,Baulos TO3a, Nj.
1997. / o
FRANKFURT/MAJNI, izlaz “Messe” iz podz. željeznice, “Los 71”, Njemačka
1997. / g
STUTTGART, tunel "Sillenbuch”, Höhenringweg 46, Njemačka
1998. / o,b,z
FrankfurT/MAJNI, podzemna željeznica, F.-Ebert-Anlage, Lose, Njemač.
1999. / o,b
OBERTSHAUSEN,prigradska željeznica,Rhein/Main-Rodhaustrecken,Njem.
2000. / o,b
NENTERSHAUSEN, vijadukt "Wiesengrung" An der Kreisstrasse K163, Nje.
2000. / g
NENTERSHAUSEN, izgradnja mostovaTabbernecke An der Kreisstr., Njem.
2000. / o,b
RODGAUSTRECKEN, gradska željeznica S-Bahn,Rhein-Main, Njemačka
2000. / g
LOßBURG, Arburg, Loßburg, Artur-Henl-Straße 1, Njemačka
2000. / o,b
KÖLN, dio zračne luke s prioritetnim tretmanom, Köln/Bonn, Njemačka
2000. / o,b
HAMM, novogradnja uređaja za pročišćavanje vode Hamm-West, Njemačka
2000. / o,b
2001. - 2007.
ESSEN, hala Halde Langenbrahm, Sankt Annental 43, Njemačka
2001. / o,b
KÖLN, roh-bau, nadogradnja i pregradnja DKV,Aachenerstr.300/Melng., Nj.
2001. / o,b
KÖLN-KALK, zapadna obilaznica LOS 1C, Njemačka
2002. / g,o
ESSEN, pročistač otpadnih voda Burghaltendorf I i II faza, Njemačka
2003. / o,b,z
ESSEN, RUB, Humboldstrasse 300, Njemačka
2003. / o,b
ENNIGERLOH, postrojenje za odlaganje biološkog otpada f. Biowest, Njem.
2003. / o,b,z
ESSEN, bistrilište Essen-Burgaltendorf i Hessen-Haarzopf, faza III, Njemač.
2003. / o,g
OSTERHOLZ,postrojenje za odlaganje biol. otpada, MBA , Siemensstr., Nj.
2004. / o,b
ESSEN-BURGALTENDORF, pročistač otp. voda, 3BA,Bele.+razvrstač, Nj.
2004. / o,b
RHEDA-WIEDENBRÜCK, pročistač otp. voda Tönnies, Marienfeldstr. 2, Nj
2004. / o,b
ESSEN-STEILE, pročistač otp. voda Essen-jug, Pumpwerk (Ruhrwerb.), Nj.
2005. / o,b
ESSEN-BURGALTENDORF, pročistač otp. voda, Bleibungsbecken 2, Njem.
2005. / o,b
ESSEN-KARSTADT,   izljev oborinskih voda s povratnim bazenom, Njemač.
2005. / o,b
ESSEN, pročistač otp. voda Essen-jug,Staumramkanal KA, Njemačka
2005. / o,b
HÜRTH, EBS Elektrana Knapsack
2006. / o,b,z
II. Ukupno građevine u inozemstvu
A Građevine visokogradnje 308
B Građevine niskogradnje i metalogradnje i bio pročistači otpadnih voda 90
Ukupno 398
Sveukupno građevine u zemlji i inozemstvu
I Građevine u zemlji 529
II Građevine u inozemstvu 398
Sveukupno 927