ISO standardi

 

 

 ISO14001 znak
BV Certification ISO50001 
 BV Certification ISO9001 srednji

 

                       

 

POLITIKA  SUSTAVA UPRAVLJANJA

(ISO STANDARDI)

 

REF.:ISO 9001:2015

 ISO 14001:2015

 ISO 45001:2018

 ISO 50001:2011

 

RADNIK d.d. KRIŽEVCI se obvezalo pružati usluge poštujući odgovarajuće interne, nacionalne i međunarodne norme, zakonske i ostale propise koji se odnose na kvalitetu, zaštitu okoliša, zdravlje i sigurnošću na radu zaposlenika i energetsku učinkovitost.

 

Tvrtka svojim djelovanjem ispunjava zahtjeve kupca/naručitelja i poštuje utvrđene norme u pružanju usluga kao obvezu od najveće važnosti, tako da se za svaku uslugu provodi planiranje i upravljanje procesima prema utvrđenim postupcima.

 

Odnosi s kupcima i dobavljačima zasnivaju se i održavaju na međusobnom povjerenju, a posebno prilikom usklađivanja termina, specifikacija i zahtjeva za kvalitetu, zaštitu okoliša, zdravlje i sigurnost te energetsku učinkovitost.

 

Trajno se provodi stručno osposobljavanje osoblja sa svrhom podizanja kvalitete i odgovornosti za izvršenje njihovih zadataka.

U cilju stalnog poboljšanja kvalitete usluge, zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti te energetske učinkovitosti, razvijaju se nova tehnička i tehnološka rješenja, a po njihovom usvajanju, prihvaća ih se kao nova standardna rješenja.

 

 

Tvrtka održava sustav upravljanja koji utvrđuje i trajno poboljšava kvalitetu usluga, a održavanjem standarda na zaštiti okoliša u okviru obavljanja svojih djelatnosti vodi se briga o što manjem zagađivanju, kao i da su radni procesi maksimalno energetski učinkoviti.

 

Primjenom zahtjeva vezanih za zdravlje i sigurnosti na radu kontinuirano se radi na prevenciji ozljeda i bolesti, te sigurnosti zaposlenih i svih onih koji rade u ime Tvrtke.

 

Kroz primjenu zahtjeva vezanih za energetsku učinkovitost podupire se nabavka energetski učinkovitih proizvoda i usluga koje unapređuje energetsku učinkovitost, kao i provedba smanjenja potrošnja energenata.

 

Međunarodne norme ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 i ISO 50001:2011 zahtijevaju redovito praćenje i ocjenjivanje sustava osiguranja kvalitete, zaštite okoliša, zdravlja i sigurnošću na radu te energetske učinkovitosti, kako interno, tako i eksterno i to od organizacije ovlaštene za certifikaciju. Osvojeno priznanje i certifikati nastoje se sačuvati i obraniti u svim sljedećim provjerama.

 

Ocjena sustava upravljanja provodi se najmanje jednom godišnje, a planske interne provjere su podloga za poduzimanje korektivnih i preventivnih mjera u daljnjem razvoju integriranog sustava upravljanja za sljedeće razdoblje.

 

Periodična provjera Politike osigurava njenu trajnu primijenjenost.

 

Ova Politika je dostupna svim zainteresiranim stranama, te komunicirana sa svima koji rade za i u ime tvrtke RADNIK d.d. Križevci.