ISO standardi

ISO standardi

 

 

 ISO14001 znak
BV Certification ISO50001 
 bonitet 2

 

                       

 

POLITIKA  SUSTAVA UPRAVLJANJA

(ISO STANDARDI)

 

RADNIK d.d. KRIŽEVCI se obvezao pružati usluge na domaćem i međunarodnom tržištu, uz poštivanje odgovarajući internih, nacionalnih i međunarodnih normi, zakonskih i ostalih propisa koji se odnose na kvalitetu, zdravlje i sigurnost zaposlenika, zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

MISIJA TVRTKE: da kao visoko organizirana građevinska tvrtka, s jasnim ciljevima, osigurava stvaranje kvalitete i ostalog podstičući razvoj svojih djelatnosti, kroz sustav vrijednosti i održivosti u dužem vremenskom periodu.

VIZIJA TVRTKE: da bude prepoznatljiva građevinska tvrtku regionalnog i nacionalnog značaja, s jasnim ciljevima razvoja, načinom poslovanja, zadržavanja nivoa kvalitete usluga, primjenom najnovijih tehnologija i dostignuća iz oblasti građevinarstva, sa stalnim uključivanjem svojih zaposlenika u rješavanje aktualnih pitanja, sve u cilju kontinuiranog unapređenja svih procesa i pravovremenog prilagođavanja zahtjevima modernog tržišta iz oblasti građevinarstva.

Politika sustava upravljanja Tvrtkom providi se kroz uvedene standarde/norme:

  1. ISO 9001:2015 (Sustav upravljanje kvalitetom)
  2. ISO 14001:2015 (Sustav upravljanja zaštitom okoliša)
  3. ISO 50001:2011 (Energetski pregled)
  4. ISO 22000:2005 (Sustav kontole upravljanja sigurnošću hranom HACCAP)

Tvrtka ispunjava zahtjeve kupca i poštuje utvrđene norme u pružanju usluga kao obvezu od najveće važnosti, pa se za svaki proizvod i uslugu provodi planiranje i upravljanje procesima prema utvrđenim postupcima.

Odnosi s kupcima i dobavljačima zasnivaju se i održavaju na međusobnom povjerenju, a posebno prilikom usklađivanja postupaka, termina, specifikacija i zahtjeva za kvalitetu, zaštitu okoliša, zdravlja i sigurnosti zaposlenika i energetsku učinkovitost.

Trajno se provodi stručno osposobljavanje zaposlenika sa svrhom podizanja kvalitete i odgovornosti za izvršenje njihovih zadataka.

U cilju stalnog poboljšanja kvalitete usluge, zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti te energetske učinkovitosti, razvijaju se nova tehnička i tehnološka rješenja, a po njihovom usvajanju prihvaćaju se kao nova standardna rješenja.

Tvrtka održava sustav upravljanja koji utvrđuje i trajno poboljšava kvalitetu usluga, a održavanjem standarda za zaštitu okoliša brine o zaštiti u okviru obavljanja svojih djelatnosti, primjenom zahtjeva vezanih za zdravlje i sigurnost kontinuirano radi na prevenciji i zaštiti sigurnosti zaposlenih i svih onih koji rade u ime Tvrtke, dok primjenom zahtjeva vezanih za energetsku učinkovitost podupire primjenu energetski učinkovitih proizvoda i usluga kao i unapređuje energetske učinkovitosti.

Međunarodne norme ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 50001:2011 zahtijevaju redovito praćenje i ocjenjivanje sustava osiguranja kvalitete, zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, kako interno, tako i eksterno i to od organizacije ovlaštene za certifikaciju. Osvojeno priznanje i certifikat nastoji se sačuvati i obraniti u sljedećim provjerama.

Ocjena sustava upravljanja provodi se najmanje jednom godišnje, a planske interne provjere su podloga za poduzimanje korektivnih i preventivnih mjera u daljnjem razvoju integriranog sustava upravljanja za sljedeće razdoblje. Periodična provjera politike osigurava njenu trajnu primjenjenost.

 

Ova Politika sustava uptavljanja je dostupna svim zainteresiranim stranama, te komunicirana sa svima koji rade za i u ime tvrtke RADNIK d.d. Križevci

 

 

Za nastavak korištenja ove stranice, morate prihvatiti uvjete korištenja kolačića.