Arhiva

ODRŽANA JE GLAVNA SKUPŠTINA „RADNIK“ D.D.

Zasjedanje Glavne skupštine dioničara „Radnik“ d.d. pod predsjedanjem predsjednika Glavne skupštine Ivana Knoka održano je u Križevcima 23. srpnja 2018. godine.

Slika 1skup

Izvješće o poslovanju Društva s konsolidiranim izvješćem za 2017. Skupštini je podnio predsjednik Uprave Mirko Habijanec. Predsjednik Nazornog odbora Darko Jambreković predstavio je izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2017., a izvješće revizora o obavljenoj reviziji podnio je direktor revizorske tvrtke RSM Croatia d.o.o. iz Koprivnice.

Slika 2skup

Iz poslovanja u 2017. dioničari su donijeli odluku gdje se ostvarena dobit zadržava za daljnje poslovanja Društva, te odluku o podjeli dividende dioničarima iz zadržane dobiti prethodnih godina.

Glavna skupština dala je razrješnicu o radu za 2017. godinu Upravi i Nadzornom odboru.

Određen je revizor za 2018. godinu, revizorska tvrtka RSM Croatia d.o.o. iz Koprivnice.

Slika 3skup

ODRŽANA GLAVNA SKUPŠTINA „RADNIK“ D.D.

Pod predsjedanjem predsjednika Glavne skupštine Ivana Knoka u Križevcima je 29. kolovoza 2016. održano zasjedanje Glavne skupštine dioničara „Radnik“ d.d.

GS2016 Slika 1 naslov web

Razmatrano je izvješće o poslovanju Društva s konsolidiranim izvješćem za 2015. koje je podnio predsjednik Uprave Mirko Habijanec. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2015. podnio je predsjednik Nazornog odbora Darko Jambreković, a izvješće Revizora o obavljenoj reviziji direktor revizorske tvrtke.

GS2016 Slika 2 web

Dioničari su donijeli odluku o uporabi dobiti iz poslovanja 2015., gdje se dio iznosa neto dobiti raspoređuje na povećanje temeljnog kapitala, a dio ostaje kao zadržana dobit.

Temeljni kapital Društva povećava se za 9.131.500 kn i iznosi 86.131.500 kn, odnosno na izdanih 123.045 dionica.

Usvojena je odluka o podjeli dividende dioničarima Društva iz zadržanih sredstava dobiti iz prethodnih godina.

Glavna skupština dala je Upravi i Nadzornom odboru razrješnicu o radu za 2015. godinu.

GS2016 Slika 3 web

IZGRADNJA TVORNICE „BELUPO“ U KOPRIVNICI PREMA PLANU

IZGRADNJA TVORNICE „BELUPO“ U KOPRIVNICI PREMA PLANU

Za investitora BELUPO d.d. iz Koprivnice na kompleksu Danica gradi se Tvornica krutih, polukrutih i tekućih lijekova.

Ovo je značajna investicija, kako za koncern „Podravka“, tako i za Koprivnicu.

Tvrtka sa svojim podizvođačima radi dio navedene investicije, od građevinsko-obrtničkih radova, dok kompletno strojarske instalacije s prometnicama i okolišem.

Belupo za web

Radovi se odvijaju prema planu i trebali bi biti završeni, osim opremanja koje organizira sam investitor, do kraja godine. 

GRADI SE PROIZVODNA HALA „KRONOSPAN“ U BJELOVARU

GRADI SE PROIZVODNA HALA „KRONOSPAN“ U BJELOVARU

U Bjelovaru Tvrtka gradi za naručitelja KRONOSPAN CRO proizvodnu halu s pratećim objektima - proizvodni pogon za proizvodnju iverice.

Uz rekonstrukciju postojećeg pogona od 3.460,00 m2 bruto površine dograđuje se proizvodna hala veličine 26,00x173,00 m ili 4.498,00 m2 u kojoj će investitor instalirati strojeve i opremu za proizvodnju oplemenje iverice i ostalih velikoplošnih ploča za proizvodnju namještaja, građevinarstvo i ostalu industriju. U okviru proizvodne hale s tlocrtnom površinom od oko 510 m2 u prizemlju su smještene tehničke prostorije (elektro soba, sprinkler stanica, stanica za hidrauliku i termo ulje), a na katu kontrolno upravljačka soba, labaratorij i garderobno sanitarni dio.

Pored toga izvedeni su radovi ab temelja za silose i vanjskog platoa za opremu tehnologije, tlocrtne površine oko 1.650 m2.

Kronospan web

Uz izvođenje građevinsko-obrtničkih radova investitor vrši opremanje, ugrađuje postrojenja za proizvodnju i ostalu opremu, te se očekuje otvaranje tvornice tijekom jeseni ove godine.