ODRŽANA GLAVNA SKUPŠTINA „RADNIK“ D.D.

Pod predsjedanjem predsjednika Glavne skupštine Ivana Knoka u Križevcima je 29. kolovoza 2016. održano zasjedanje Glavne skupštine dioničara „Radnik“ d.d.

GS2016 Slika 1 naslov web

Razmatrano je izvješće o poslovanju Društva s konsolidiranim izvješćem za 2015. koje je podnio predsjednik Uprave Mirko Habijanec. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2015. podnio je predsjednik Nazornog odbora Darko Jambreković, a izvješće Revizora o obavljenoj reviziji direktor revizorske tvrtke.

GS2016 Slika 2 web

Dioničari su donijeli odluku o uporabi dobiti iz poslovanja 2015., gdje se dio iznosa neto dobiti raspoređuje na povećanje temeljnog kapitala, a dio ostaje kao zadržana dobit.

Temeljni kapital Društva povećava se za 9.131.500 kn i iznosi 86.131.500 kn, odnosno na izdanih 123.045 dionica.

Usvojena je odluka o podjeli dividende dioničarima Društva iz zadržanih sredstava dobiti iz prethodnih godina.

Glavna skupština dala je Upravi i Nadzornom odboru razrješnicu o radu za 2015. godinu.

GS2016 Slika 3 web