ODRŽANA GLAVNA SKUPŠTINA „RADNIK“ D.D.

ODRŽANA GLAVNA SKUPŠTINA „RADNIK“ D.D.

U Križevcima je 31. kolovoza 2017. održano zasjedanje Glavne skupštine dioničara „Radnik“ d.d. pod predsjedanjem predsjednika Glavne skupštine Ivana Knoka i prisustva javnog bilježnika.

skupština1

Glavna skupština je razmatrala izvješće o poslovanju Društva s konsolidiranim izvješćem za 2016. koje je iznio predsjednik Uprave Mirko Habijanec. O obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2016. izvješće je podnio predsjednik Nazornog odbora Darko Jambreković, a izvješće revizora o obavljenoj reviziji direktor revizorske tvrtke RSM Croatia d.o.o. iz Koprivnice.

skupština3Iz poslovanja u 2016. dioničari su donijeli odluku o uporabi dobiti, dio dobiti raspoređuje na povećanje temeljnog kapitala, a dio ostaje kao zadržana dobit.

Povećanje temeljnog provodi se iz reinvestirane dobiti Društva u iznosu od 15.064.000,00 kn, čime se povećava broj dionica za 21.520 nominalne vrijednosti 700 kn, tako da je ukupan broj dionica 144.565, a temeljni kapital Društva iznosi 101.195.500,00 kn.

Temeljem navedenih podataka o povećanju temeljnog kapitala dioničari su donijeli odluku o izmjenama Statuta Društva, te odluku o podjeli dividende dioničarima iz zadržane dobiti prethodnih godina.

Glavna skupština dala je razrješnicu o radu za 2016. godinu Upravi i Nadzornom odboru, te je određen revizor za 2017. godinu, revizorska tvrtka RSM Croatia d.o.o. iz Koprivnice.

skupština2