IZGRADNJA TURISTIČKOG NASELJA VALAMAR MAREA SUTIES 5*

IZGRADNJA TURISTIČKOG NASELJA VALAMAR MAREA SUTIES 5*

Za naručitelja VALAMAR RIVIERA d.d. iz Poreča ugovorena je rekonstrukcija apartmana Pinia s pripadajućim sadržajima u novo turističko naselje VALAMAR MAREA COLLECTION SUITES 5* u Poreču.

Valsl1

Grade se dvije smještajne hotelske zgrade sa 108 smještajnih jedinica bruto površine oko 10.380 m2, restoran s terasom 1.500 m2, kompleks bazena s vanjskim sadržajima oko 700 m2, uređenje plaže i ostalo hortikulturno uređenje u kvaliteti visoke kategorije.

Završetak radova s primopredajom planiran je u svibnju 2019. godine.

Valsl2