IZGRADNJA FARME ZA TOV PURANA U BRODSKOM STUPNIKU

U Varaždinu je u sklopu koncerna VINDIJA potpisan 24. 03. 2017. ugovor o izgradnji Farme za purane u Brodskom Stupniku s naručiteljem VINDIN d.o.o., Slavonski Brod.

Za naručitelja je ugovor potpisao direkor Mladen Gajski, a ispred izvođača RADNIK Križevci predsjednik Uprave Mirko Habijanec.

nova1

Na lokaciji u Brodskom Stupniku gradi se 8 objekata za purane po 1.491 m2 tlocrtne površine, ukupno 11.928 m2, te prateći objekt za radnike i šupa za stelju s ostalom pratećom infrastrukturom i instalacijama.

Završetak radova planiran je za 20.12.2017. godine.