Tipski ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge